Dostawa, montaż, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem – UNIEWAŻNIONY

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na

„Dostawę, montaż, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania”

ZMIANA TERMINU SKŁADNIA OFERT NA 22 CZERWCA 2015 R., GODZ. 11.00!

Ogłoszenie o zamówieniu 28.05.2015

Załączniki

Projekt Umowy zał. nr 8

Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1a

– Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

– Pytania i odpowiedzi do SIWZ 08.06.2015  

– Pytania i odpowiedzi do SIWZ 12.06.2015  

– Rysunki do przetargu IT 

– Pytania i odpowiedzi do SIWZ 16.06.2015  

– Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu IT 26.06.15