Archiwum

Dostawa 2 sztuk nowych ciągników terminalowych

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:   Dostawa 2 sztuk nowych ciągników terminalowych.   Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1216633   W dniu 18.11.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 1 w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1216633   W dniu 21.11.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 2 w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1216633   W dniu 22.11.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 3 w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1216633 W dniu 25.11.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 4 w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1216633   Informacja o wybranym wykonawcy Rozstrzygnięte Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena TOYOTA Material Handling Polska Sp. z o. o., ul. Potockiego 1A, 96-313 Jaktorów. Oferta wpłynęła w dniu 2 grudnia 2019 r. Cena: 202 500 EUR... czytaj więcej

Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch sztuk fabrycznie nowych samojezdnych urządzeń typu reachstacker

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:   Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch sztuk fabrycznie nowych samojezdnych urządzeń typu reachstacker.   Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1216629   W dniu 14.11.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 1 w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1216629   W dniu 21.11.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 2 w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1216629   W dniu 22.11.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 3 w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1216629   W dniu 03.12.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 4 w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1216629   Informacja o wybranym wykonawcy Rozstrzygnięte Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena Cargotec Poland Sp. z o. o., ul. Metalowa 2, 73-102 Stargard – wpłynęła w dniu 6 grudnia 2019 r. cena: 968 000,00 EUR... czytaj więcej

Rozbudowa płyty terminalowej

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o.  ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Rozbudowa płyty terminalowej   Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1208394 Poniżej Zamawiający umieszcza załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia tj. dokumentację projektową wraz ze STWiORB dla poszczególnych branż oraz decyzje administracyjne Układ drogowy Odwodnienie Decyzje administracyjne   Informacja o wybranym wykonawcy Postępowanie rozstrzygnięte   Nazwa i adres, data wpłynięcia najkorzystniejszej oferty oraz jej cena Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Jaxa-Pol Sp. z o.o., ul. Chemiczna 3, 61-013 Poznań. Oferta wpłynęła w dniu 10 października 2019 r. Cena oferty: 2 691 045,77 PLN... czytaj więcej

Dostawa nowych naczep intermodalnych

CLIP Intermodal Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Dostawa 50 sztuk nowych naczep intermodalnych typu Izoterma oraz 50 sztuk nowych naczep intermodalnych typu Plandeka  Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1208785   W dniu 14.10.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 1 w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1208785   W dniu 21.10.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 2 w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1208785   Informacja o wyniku postępowania: Postępowanie nierozstrzygnięte – ceny zaproponowane w złożonych ofertach przekroczyły kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację... czytaj więcej

Zarządzanie projektem Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o.  ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Zarządzanie projektem Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania, współfinansowanym ze środków UE, w ramach POiIŚ 2014-2020   Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206089   Informacja o wybranym wykonawcy Rozstrzygnięte Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena DFI CONSULTANTS IGOR PAWŁOWICZ, ul. Jana Kazimierza 29 lok. 34, 01-248 Warszawa – wpłynęła w dniu 19 września 2019 r. Cena: 399.000,00 PLN netto.... czytaj więcej

Dostawa nowych naczep intermodalnych

CLIP Intermodal Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Dostawa 50 sztuk nowych naczep intermodalnych typu Izoterma – Doubledeck oraz 50 sztuk nowych naczep intermodalnych typu Plandeka – Mega   Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197818   W dniu 31.07.2019 r. Zamawiający opublikował wyjaśnienia (sprostowanie) do Opisu Przedmiotu Zamówienia w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197818   W dniu 08.08.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 1 w portalu Baza konkurencyjności. Doprecyzowano również kwestię warunku udziału dot. polisy OC, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. W konsekwencji zaktualizowano Zapytanie Ofertowe oraz Opis Przedmiotu Zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197818   Informacja o wybranym wykonawcy: Nierozstrzygnięte – Brak ofert... czytaj więcej

Zaprojektowanie wraz z dostawą i montażem suwnic szynowych RMG

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania Zaprojektowanie wraz z dostawą, montażem, odbiorem i dopuszczeniem do eksploatacji przez właściwe organy / instytucje oraz serwisem gwarancyjnym trzech kontenerowych suwnic szynowych RMG na potrzeby Terminala Intermodalnego CLIP, w ramach realizacji projektu Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania.     W dniu 24.07.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 1 w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20981   W dniu 29.07.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 2 w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20981   W dniu 31.07.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 3 w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20981 Termin składania ofert został wydłużony do dnia 13.09.2019 r.   W dniu 07.08.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 4 w portalu baza konkurencyjności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20981 W konsekwencji zaktualizowano Zapytanie ofertowe, Formularz oferty, Opis przedmiotu zamówienia oraz Wzór umowy. Zmianie uległa m. in. waluta, w której prowadzone jest postępowanie.   W dniu 20.08.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 5 w portalu baza konkurencyjności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20981   W związku z powyższym, Zamawiający publikuje poniżej badania geotechniczne podłoża gruntowego oraz badania betonu dotyczące realizacji płyty terminalowej (części istniejącej). Dokumenty do pobrania   W dniu 02.09.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 6 w portalu baza konkurencyjności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20981   W dniu 10.09.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 7 w portalu baza konkurencyjności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20981   Informacja o wybranym wykonawcy Postępowanie rozstrzygnięte Nazwa i adres, data wpłynięcia najkorzystniejszej oferty oraz jej cena KÜNZ GmbH, Gerbestrasse 15, A-6971 Hard, Austria – oferta wpłynęła w dniu 12 września 2019... czytaj więcej

Budowa torów zdawczo-odbiorczych na terenie terminalu intermodalnego CLIP

Budowa torów zdawczo-odbiorczych na terenie terminalu intermodalnego CLIP Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o.  ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Budowa torów zdawczo-odbiorczych na terenie terminalu intermodalnego CLIP. Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14521 Poniżej Zamawiający umieszcza załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia tj. dokumentację projektową wraz ze STWiORB dla poszczególnych branż oraz decyzje administracyjne. 01. Układ torowy 03. Sieć trakcyjna 04. Elektroenergetyka 06. Telekomunikacja 07. Droga pożarowa 08. Inst. wod-kan, odwodnienie Decyzje administracyjne W dniu 15.02.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14521 W dniu 18.02.2019 r. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 04.03.2019 r. oraz opublikował pytania i odpowiedzi cz. 2 wraz ze zmianą zapytania ofertowego w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14521   Informacja o wybranym wykonawcy Rozstrzygnięte   Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena Konsorcjum firm: COLAS RAIL Polska SP. z o. o. ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk oraz CLOAS RAIL S.A.S. 38-44 rue Jean Mermoz, 78600 Maisons-Laffitte Francja – wpłynęła w dniu 4 marca 2019 r., cena: 20 772 000,00 PLN... czytaj więcej

Budowa torów zdawczo-odbiorczych na terenie terminalu intermodalnego CLIP

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o.  ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Budowa torów zdawczo-odbiorczych na terenie terminalu intermodalnego CLIP. Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14521 Poniżej Zamawiający umieszcza załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia tj. dokumentację projektową wraz ze STWiORB dla poszczególnych branż oraz decyzje administracyjne. 01. Układ torowy 03. Sieć trakcyjna 04. Elektroenergetyka 06. Telekomunikacja 07. Droga pożarowa 08. Inst. wod-kan, odwodnienie Decyzje administracyjne W dniu 15.02.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14521 W dniu 18.02.2019 r. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 04.03.2019 r. oraz opublikował pytania i odpowiedzi cz. 2 wraz ze zmianą zapytania ofertowego w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14521   Informacja o wybranym wykonawcy Rozstrzygnięte   Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena Konsorcjum firm: COLAS RAIL Polska SP. z o. o. ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk oraz CLOAS RAIL S.A.S. 38-44 rue Jean Mermoz, 78600 Maisons-Laffitte Francja – wpłynęła w dniu 4 marca 2019 r., cena: 20 772 000,00 PLN... czytaj więcej

Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1729,56 kWp na dachu hali nr 4 oraz na dachu wiaty przeładunkowo – magazynowej w firmie STS LOGISTIC Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz – Jasin

STS LOGISTIC  Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj dla projektu pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1729,56 kWp na dachu hali nr 4 oraz na dachu wiaty przeładunkowo – magazynowej w firmie STS LOGISTIC Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz – Jasin” Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156830 W dniu 14.01.2019r. Zamawiający opublikował w bazie konkurencyjności pytania i odpowiedzi wraz z załącznikami. Pytania i odpowiedzi wraz z załącznikami w pliku .ZIP do pobrania poniżej. STS pytania i odpowiedzi załączniki W dniu 17.01.2019r. Zamawiający opublikował w bazie konkurencyjności pytania i odpowiedzi nr 2 wraz z załącznikami. Pytania i odpowiedzi nr 2 wraz z załącznikami w pliku .ZIP do pobrania poniżej. STS pytania i odpowiedzi nr 2 i załączniki Spis załączników do ogłoszenia: 1.           Załącznik nr 0 – Zapytanie Ofertowe (tekst jednolity z dnia 17.01.2019r.) – plik pdf. 2.           Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego  – plik ZIP (zawiera plik MS WORD i plik PDF) 3.           Załącznik nr 2 – Program Funkcjonalno-Użytkowy – plik PDF 4.           Załącznik nr 3 – Wyciąg z wniosku o dofinansowanie – plik PDF 5.           Załącznik nr 4 – Wyciąg ze Studium Wykonalności– plik PDF 6.           Załącznik nr 5 – PODSTAWOWE WYTYCZNE TECHNICZNE– plik PDF 7.           Załącznik nr 6 – Wytyczne do przyłączenia do sieci wewnętrznej Glosbe elektrowni fotowoltaicznej– plik PDF 8.           Załącznik nr 7 – Decyzja/-e warunki zabudowy na panele fotowoltaiczne – plik ZIP (zawiera plik/-i PDF) 9.           Załącznik nr 8 – Mapa zasadnicza nieaktualizowana– plik PDF 10.         Załącznik nr 9 – Dokumentacja powykonawcza w... czytaj więcej

Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1413,46 kWp na dachu hali nr 5 w firmie MB POZNAŃ Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz – Jasin

MB POZNAŃ  Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj dla projektu pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1413,46 kWp na dachu hali nr 5 w firmie MB POZNAŃ Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz – Jasin” Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1157029 W dniu 14.01.2019r. Zamawiający opublikował w bazie konkurencyjności pytania i odpowiedzi wraz z załącznikami. Pytania i odpowiedzi wraz z załącznikami w pliku .ZIP do pobrania poniżej. Mb pytania odpowiedzi załączniki W dniu 17.01.2019r. Zamawiający opublikował w bazie konkurencyjności pytania i odpowiedzi nr 2 wraz z załącznikami. Pytania i odpowiedzi nr 2 wraz z załącznikami w pliku .ZIP do pobrania poniżej. MB pytania i odpowiedzi nr 2 i załączniki Spis załączników do ogłoszenia: 1.           Załącznik nr 0 – Zapytanie Ofertowe (tekst jednolity z dnia 17.01.2019r.) – plik pdf. 2.           Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego  – plik ZIP (zawiera plik MS WORD i plik PDF) 3.           Załącznik nr 2 – Program Funkcjonalno-Użytkowy – plik PDF 4.           Załącznik nr 3 – Wyciąg z wniosku o dofinansowanie – plik PDF 5.           Załącznik nr 4 – Wyciąg ze Studium Wykonalności– plik PDF 6.           Załącznik nr 5 – PODSTAWOWE WYTYCZNE TECHNICZNE– plik PDF 7.           Załącznik nr 6 – Wytyczne do przyłączenia do sieci wewnętrznej Glosbe elektrowni fotowoltaicznej– plik PDF 8.           Załącznik nr 7 – Decyzja/-e warunki zabudowy na panele fotowoltaiczne – plik ZIP (zawiera plik/-i PDF) 9.           Załącznik nr 8 – Mapa zasadnicza nieaktualizowana– plik PDF 10.         Załącznik nr 9 – Dokumentacja powykonawcza w zakresie  Rzuty obiektów budowlanych w oryginale w formacie... czytaj więcej

Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1733,62 kWp na dachu hali nr 7 w firmie CLIP LOGISTYKA Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz – Jasin

CLIP Logistyka Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj dla projektu pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1733,62 kWp na dachu hali nr 7 w firmie CLIP LOGISTYKA Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz – Jasin” Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156848 W dniu 14.01.2019r. Zamawiający opublikował w bazie konkurencyjności pytania i odpowiedzi wraz z załącznikami. Pytania i odpowiedzi wraz z załącznikami w pliku .ZIP do pobrania poniżej. Clip Log pytania odpowiedzi załączniki W dniu 17.01.2019r. Zamawiający opublikował w bazie konkurencyjności pytania i odpowiedzi nr 2 wraz z załącznikami. Pytania i odpowiedzi nr 2 wraz z załącznikami w pliku .ZIP do pobrania poniżej. Clip log pytania i odpowiedzi nr 2 i załączniki Spis załączników do ogłoszenia: 1.           Załącznik nr 0 – Zapytanie Ofertowe (tekst jednolity z dnia 17.01.2019r.) – plik pdf. 2.           Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego  – plik ZIP (zawiera plik MS WORD i plik PDF) 3.           Załącznik nr 2 – Program Funkcjonalno-Użytkowy – plik PDF 4.           Załącznik nr 3 – Wyciąg z wniosku o dofinansowanie – plik PDF 5.           Załącznik nr 4 – Wyciąg ze Studium Wykonalności– plik PDF 6.           Załącznik nr 5 – PODSTAWOWE WYTYCZNE TECHNICZNE– plik PDF 7.           Załącznik nr 6 – Wytyczne do przyłączenia do sieci wewnętrznej Glosbe elektrowni fotowoltaicznej– plik PDF 8.           Załącznik nr 7 – Decyzja/-e warunki zabudowy na panele fotowoltaiczne – plik ZIP (zawiera plik/-i PDF) 9.           Załącznik nr 8 – Mapa zasadnicza nieaktualizowana– plik PDF 10.         Załącznik nr 9 – Dokumentacja powykonawcza w zakresie  Rzuty obiektów budowlanych w oryginale... czytaj więcej

Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1820,62 kWp na dachu hali w firmie Clip Ubezpieczenia Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz -Jasin

CLIP Ubezpieczenia Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj dla projektu pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1820,62 kWp na dachu hali w firmie Clip Ubezpieczenia Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz -Jasin” Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156855 W dniu 14.01.2019r. Zamawiający opublikował w bazie konkurencyjności pytania i odpowiedzi wraz z załącznikami. Pytania i odpowiedzi wraz z załącznikami w pliku .ZIP do pobrania poniżej. Clip Ubezp pytania odpowiedzi załączniki W dniu 17.01.2019r. Zamawiający opublikował w bazie konkurencyjności pytania i odpowiedzi nr 2 wraz z załącznikami. Pytania i odpowiedzi nr 2 wraz z załącznikami w pliku .ZIP do pobrania poniżej. Clip Ubez pytania i odpowiedzi nr 2 i załączniki Spis załączników do ogłoszenia: 1.               Załącznik nr 0 – Zapytanie Ofertowe (tekst jednolity z dnia 17.01.2019r.) – plik pdf. 2.               Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego  – plik ZIP (zawiera plik MS WORD i plik PDF) 3.               Załącznik nr 2 – Program Funkcjonalno-Użytkowy – plik PDF 4.               Załącznik nr 3 – Wyciąg z wniosku o dofinansowanie – plik PDF 5.               Załącznik nr 4 – Wyciąg ze Studium Wykonalności– plik PDF 6.               Załącznik nr 5 – PODSTAWOWE WYTYCZNE TECHNICZNE– plik PDF 7.               Załącznik nr 6 – Wytyczne do przyłączenia do sieci wewnętrznej Glosbe elektrowni fotowoltaicznej– plik PDF 8.               Załącznik nr 7 – Decyzja/-e warunki zabudowy na panele fotowoltaiczne – plik ZIP (zawiera plik/-i PDF) 9.               Załącznik nr 8 – Mapa zasadnicza nieaktualizowana– plik PDF 10.            Załącznik nr 9 – Dokumentacja powykonawcza w zakresie  Rzuty obiektów budowlanych w oryginale w formacie DWG... czytaj więcej

Budowa torów zdawczo-odbiorczych na terenie terminalu intermodalnego CLIP

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o.  ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Budowa torów zdawczo-odbiorczych na terenie terminalu intermodalnego CLIP. Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10696 Poniżej Zamawiający umieszcza załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia tj. dokumentację projektową wraz ze STWiORB dla poszczególnych branż oraz decyzje administracyjne. 01. Układ torowy 03. Sieć trakcyjna 04. Elektroenergetyka 06. Telekomunikacja 07. Droga pożarowa 08. Inst. wod-kan, odwodnienie Decyzje administracyjne W dniu 22.11.2018 r. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 10.12.2018 r. oraz opublikował odpowiedź na pytanie w portalu baza konkurencyjności: W dniu 07.12.2018 r. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 02.01.2019 r. oraz opublikował zmianę zapytania ofertowego w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10696   Informacja o wybranym wykonawcy:   Nierozstrzygnięte – Inne   Opis:   Cena najkorzystniejszej oferty jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowania... czytaj więcej

Włączenie układu bocznicowego CLIP w linię kolejową nr 003 Warszawa Zachodnia – Kunowice (E20)

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o.  ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Włączenie układu bocznicowego CLIP w linię kolejową nr 003 Warszawa Zachodnia – Kunowice (E20). Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10694 Poniżej Zamawiający umieszcza załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia tj. dokumentację projektową wraz ze STWiORB dla poszczególnych branż oraz decyzje administracyjne. 01. Układ torowy i odwodnienie podtorza 05. Obiekty inżynieryjne 06. Sieci wodno – kanalizacyjne 07. Sieć trakcyjna z zasilaniem i sterowaniem 08. Elektroenergetyka nietrakcyjna i LPN 09. Sterowanie ruchem kolejowym 09a. Sterowanie ruchem kolejowym – usunięcie kolizji 10. Telekomunikacja Decyzje administracyjne W dniu 22.11.2018 r. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 10.12.2018 r.:   W dniu 06.12.2018 r. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 24.12.2018 r. oraz opublikował zmianę zapytania ofertowego w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10694 Informacja o wybranym wykonawcy:   Rozstrzygnięte   Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:   TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G, 61-052 Poznań. Oferta wpłynęła 21 grudnia 2018 r. Cena oferty: 17 691 073,46 PLN... czytaj więcej

Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1820,62 kWp na dachu hali w firmie Clip Ubezpieczenia Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz -Jasin

CLIP Ubezpieczenia Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj dla projektu pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1820,62 kWp na dachu hali w firmie Clip Ubezpieczenia Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz -Jasin” Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/7412   Informacja o wyniku postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Clip Ubezpieczenia – informacja o unieważnieniu.pdf   ZAPYTANIE OFERTOWE tekst jednolity z dnia 07.09.2018.pdf W związku z naprawą błędu w bazie konkurencyjności uniemożliwiającego zamieszczenie ogłoszenia wraz z załącznikami, Zamawiający w dniu 17.08.2018r. wgrał załączniki do bazy konkurencyjności. Załączniki do pobrania poniżej. Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Załącznik nr 10 tekst jednolity Załącznik nr 11 Załącznik nr 12 Załącznik nr 13 Załącznik nr 14 Załącznik nr 15 Załącznik nr 16 Zamawiający informuje, że w miejsce dotychczasowego opublikowanego zapytania ofertowego publikuje ZAPYTANIE OFERTOWE (tekst jednolity z dnia 07.08.2018 r.) oraz publikuje Informację o zmianie zapytania ofertowego z dnia 07.08.2018r. Informacja o zmianie zapytania ofertowego z dnia 07.08.2018.pdf W dniu 22.08.2018r. Zamawiający opublikował w bazie konkurencyjności pytania i odpowiedzi część 1. Pytania i odpowiedzi część 1 w pliku .pdf do pobrania poniżej. Pytania i odpowiedzi Clip Ubez cz.1 W dniu 24.08.2018r. Zamawiający opublikował w bazie konkurencyjności pytania i odpowiedzi część 2. Pytania i odpowiedzi część 2 w pliku .pdf do pobrania poniżej. Pytania i odpowiedzi część 2 Załącznik do pytania nr 1,5,7,34,37,51 W dniu 27.08.2018r. Zamawiający opublikował w bazie konkurencyjności pytania i... czytaj więcej

Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1733,62 kWp na dachu hali nr 7 w firmie CLIP LOGISTYKA Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz – Jasin

CLIP Logistyka Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj dla projektu pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1733,62 kWp na dachu hali nr 7 w firmie CLIP LOGISTYKA Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz – Jasin” Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/7415   Informacja o wyniku postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Clip Logistyka – informacja o unieważnieniu.pdf   ZAPYTANIE OFERTOWE tekst jednolity z dnia 28.08.2018.pdf W związku z naprawą błędu w bazie konkurencyjności uniemożliwiającego zamieszczenie ogłoszenia wraz z załącznikami, Zamawiający w dniu 17.08.2018r. wgrał załączniki do bazy konkurencyjności. Załączniki do pobrania poniżej. Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Załącznik nr 10 tekst jednolity Załącznik nr 11 Załącznik nr 12 Załącznik nr 13 Załącznik nr 14 Załącznik nr 15 Załącznik nr 16 Zamawiający informuje, że w miejsce dotychczasowego opublikowanego zapytania ofertowego publikuje ZAPYTANIE OFERTOWE (tekst jednolity z dnia 07.08.2018 r.) oraz publikuje Informację o zmianie zapytania ofertowego z dnia 07.08.2018r. Informacja o zmianie zapytania ofertowego z dnia 07.08.2018.pdf W dniu 22.08.2018r. Zamawiający opublikował w bazie konkurencyjności pytania i odpowiedzi część 1. Pytania i odpowiedzi część 1 w pliku .pdf do pobrania poniżej. Pytania i odpowiedzi Clip Log cz.1 W dniu 24.08.2018r. Zamawiający opublikował w bazie konkurencyjności pytania i odpowiedzi część 2. Pytania i odpowiedzi część 2 w pliku .pdf do pobrania poniżej Pytania i odpowiedzi Clip Log cz.2 załącznik do pytania nr 1,5,7,35,38,52 Załącznik do pytania 1 Załącznik do pytania... czytaj więcej

Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1413,46 kWp na dachu hali nr 5 w firmie MB POZNAŃ Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz – Jasin

MB POZNAŃ  Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj dla projektu pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1413,46 kWp na dachu hali nr 5 w firmie MB POZNAŃ Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz – Jasin” Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/7414   Informacja o wyniku postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności. MB Poznań – informacja o unieważnieniu.pdf   ZAPYTANIE OFERTOWE tekst jednolity z dnia 16.08.2018.pdf W związku z naprawą błędu w bazie konkurencyjności uniemożliwiającego zamieszczenie ogłoszenia wraz z załącznikami, Zamawiający w dniu 17.08.2018r. wgrał załączniki do bazy konkurencyjności. Załączniki do pobrania poniżej. Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Załącznik nr 10 tekst jednolity Załącznik nr 11 Załącznik nr 12 Załącznik nr 13 Załącznik nr 14 Załącznik nr 15 Zamawiający informuje, że w miejsce dotychczasowego opublikowanego zapytania ofertowego publikuje ZAPYTANIE OFERTOWE (tekst jednolity z dnia 16.08.2018 r.) oraz publikuje Informację o zmianie zapytania ofertowego z dnia 16.08.2018r. Informacja o zmianie zapytania ofertowego z dnia 16.08.2018.pdf W dniu 22.08.2018r. Zamawiający opublikował w bazie konkurencyjności pytania i odpowiedzi część 1. Pytania i odpowiedzi część 1 w pliku .pdf do pobrania poniżej. Pytania i odpowiedzi MB cz.1 W dniu 24.08.2018r. Zamawiający opublikował w bazie konkurencyjności pytania i odpowiedzi część 2. Pytania i odpowiedzi część 2 w pliku .pdf do pobrania poniżej. Pytania i odpowiedzi część 2 Załączniki do pytania nr 1,5,7,33,36,49 Załącznik do pytania nr 1 Załącznik do pytania nr 5  Załącznik... czytaj więcej

Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1729,56 kWp na dachu hali nr 4 oraz na dachu wiaty przeładunkowo – magazynowej w firmie STS LOGISTIC Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz – Jasin

STS LOGISTIC  Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj dla projektu pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1729,56 kWp na dachu hali nr 4 oraz na dachu wiaty przeładunkowo – magazynowej w firmie STS LOGISTIC Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz – Jasin” Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/7431   Informacja o wyniku postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności. STS Logistic – informacja o unieważnieniu.pdf   ZAPYTANIE OFERTOWE tekst jednolity z dnia 07.09.2018.pdf W związku z naprawą błędu w bazie konkurencyjności uniemożliwiającego zamieszczenie ogłoszenia wraz z załącznikami, Zamawiający w dniu 17.08.2018r. wgrał załączniki do bazy konkurencyjności. Załączniki do pobrania poniżej. Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Załącznik nr 10 tekst jednolity Załącznik nr 11 Załącznik nr 12 Załącznik nr 13 Załącznik nr 14 Załącznik nr 15 Załącznik nr 16 Zamawiający informuje, że w miejsce dotychczasowego opublikowanego zapytania ofertowego publikuje ZAPYTANIE OFERTOWE (tekst jednolity z dnia 07.08.2018 r.) oraz publikuje Informację o zmianie zapytania ofertowego z dnia 07.08.2018r. Informacja o zmianie zapytania ofertowego z dnia 07.08.2018.pdf W dniu 22.08.2018r. Zamawiający opublikował w bazie konkurencyjności pytania i odpowiedzi część 1. Pytania i odpowiedzi część 1 w pliku .pdf do pobrania poniżej. Pytania i odpowiedzi STS cz.1 W dniu 24.08.2018r. Zamawiający opublikował w bazie konkurencyjności pytania i odpowiedzi część 2. Pytania i odpowiedzi część 2 w pliku .pdf do pobrania poniżej. Pytania i odpowiedzi część 2 Załącznik do pytania nr 1,5,7,35,38,52  W... czytaj więcej

Dostawa nowych platform podkontenerowych (wagonów intermodalnych) do obsługi połączeń intermodalnych

CLIP Intermodal Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Dostawa nowych platform podkontenerowych (wagonów intermodalnych) do obsługi połączeń intermodalnych Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2359   Zamawiający w dniu 20.04.2018 r. udzielił poniższych odpowiedzi na pytania: Pytania i odpowiedzi oraz wyjaśnienia 20.04.2018 Zapytanie ofertowe platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 20.04.2018 Formularz ofertowy platformy podkontenerowe wagony 20.04.2018 Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w odpowiedziach z 20.04.2018   Zamawiający w dniu 24.04.2018 r. udzielił poniższych odpowiedzi na pytania: Pytania i odpowiedzi oraz wyjaśnienia 24.04.2018 Zapytanie ofertowe platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 24.04.2018 Wzór umowy platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 24.04.2018   Zamawiający w dniu 04.05.2018 r. dokonał poniższych zmian zapytania ofertowego i wyjaśnień: Zmiany i wyjaśnienia z dnia 04.05.2018 Zapytanie ofertowe platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 04.05.2018 Formularz ofertowy platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 04.05.2018 OPZ platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 04.05.2018 Wzór umowy platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 04.05.2018   Zamawiający w dniu 15.05.2018 r. dokonał poniższych zmian zapytania ofertowego i wyjaśnień: Zmiany i wyjaśniania z dnia 15.05.2018 Zapytanie ofertowe platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 15.05.2018 Formularz ofertowy platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 15.05.2018 Wzór umowy platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 15.05.2018 2018-05-15 Harmonogram dostaw platform podkontenerowych 80′ i 90′   Informacja o wybranym wykonawcy: Rozstrzygnięte   Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez: TATRAVAGONKA a.s., Stefanikova 887/53, 058 01 Poprad,... czytaj więcej

Przebudowa istniejącego fragmentu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 MOP 5,5 MPa w miejscowości Jasin k. Poznania

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Przebudowa istniejącego fragmentu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 MOP 5,5 MPa w miejscowości Jasin k. Poznania Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/4749   CLIP – PB-Przebudowa-gazociagu-DN150-1-1 CLIP – PW-Przebudowa-gazociagu-DN-150-_V5-uzgodnienia Aktualny-PROFIL-przebudowy-gazociągu-1 2018-03-13-Pozwolenie-na-Budowę-nr-1176.18-Przebudowa-Gazociągu-1 STWiORB-załącznik-do-3.OPZ-PRZEBUDOWA-GAZOCIĄGU-1   Zamawiający w dniu 06.06.2018 r. opublikował wyjaśnienia w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/4749   Informacja o wybranym wykonawcy: Rozstrzygnięte   Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez: Tesgas S.A., Dąbrowa, ul. Batorowska 9, 62-070 Dopiewo. Oferta wpłynęła 15 czerwca 2018 . Cena: 2 131 992,78 zł... czytaj więcej

Przebudowa istniejącego fragmentu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 MOP 5,5 MPa w miejscowości Jasin k. Poznania

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o.  ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Przebudowa istniejącego fragmentu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 MOP 5,5 MPa w miejscowości Jasin k. Poznania.   Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3826   CLIP PB Przebudowa gazociagu DN150 CLIP PW Przebudowa gazociągu DN150_V5 + uzgodnienia Aktualny PROFIL przebudowy gazociągu 2018-03-13 – Pozwolenie na Budowę nr 1176.18 – Przebudowa Gazociągu STWiORB – załącznik do 3.OPZ PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU   Informacja o wybranym wykonawcy: Nierozstrzygnięte – Inne Opis: Postępowanie pozostaje nierozstrzygnięte. Złożono jedną prawidłową ofertę. Zaoferowana cena istotnie przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie tego... czytaj więcej

Modernizacja oświetlenia placu parkingowego STS Automotive Sp. z o. o.

STS Automotive Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Modernizacja oświetlenia placu parkingowego STS Automotive Sp. z o. o.   Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094744#info   Zamawiający w dniu 16.03.2018 r. udzielił poniższych odpowiedzi na pytania: Pytania i odpowiedzi z dnia 16.03.2018 r. Załącznik nr 1 do odpowiedzi z dnia 16.03.2018 r.   Informacja o wybranym wykonawcy: Nierozstrzygnięte – Brak... czytaj więcej

Dostawa i uruchomienie dwóch sztuk fabrycznie nowych samojezdnych urządzeń do transportu i przeładunku kontenerów i naczep samochodowych

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę i uruchomienie dwóch sztuk fabrycznie nowych samojezdnych urządzeń do transportu i przeładunku kontenerów i naczep samochodowych” – Ogłoszenie o zamówieniu 29.12.2016r. – Zapytanie ofertowe CLIP 29.12.2016r – Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 29.12.2016r – Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 29.12.2016r – Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia 29.12.2016r – Załącznik nr 4 – Wzór umowy 29.12.2016r – Odpowiedzi na pytania 20.01.2017 r. – Zapytanie ofertowe – 20.01.2017 r. (PDF) – Zapytanie ofertowe – 20.01.2017 r. (DOCX) – Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – 20.01.2017 r. (PDF) – Załacznik nr 1 – Formularz ofertowy 20.01.2017 r. (DOCX) – Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – 20.01.2017 r. (PDF) – Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – 20.01.2017 r. (DOCX) – Załącznik nr 4 – Wzór umowy – 20.01.2017 r. (PDF) – Załącznik nr 4 – Wzór umowy – 20.01.2017 r. (DOCX) – Sprostowanie ogłoszenia w Dzienniku Unii Europejskiej – Informacja o wyniku postępowania – 2017-02-16   UWAGA: Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert zostają wydłużone, odpowiednio do dnia 13.02.2017 r. godz. 11:00 oraz do dnia 13.02.2017 r. godz. 11:30. ... czytaj więcej

Przetarg – Dostawa, montaż, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę, montaż, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania” – Ogłoszenie o zamówieniu 07.07.2015r. – Załączniki – Projekt Umowy zał. nr 6 – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1a – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 07.07.2015r.  – Rysunki do przetargu IT  – Kalkulacja cenowa zał. nr 1b – Odpowiedzi na pytania Wykonawców – 17.07.2015 – Odpowiedzi na pytania Wykonawców – 20.07.2015 – Odpowiedzi na pytania Wykonawców – 21.07.2015 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty IT-2015-08-06 – Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej-2015-08-07... czytaj więcej

Przetarg – Opracowanie i dostawa systemu monitoringu obiektu terminalowego

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie i dostawa systemu monitoringu obiektu terminalowego do zarządzania terminalem kontenerowym w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania” – Ogłoszenie o zamówieniu 07.07.2015r – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 07.07.2015 – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1a  – Kalkulacja cenowa – zał. nr. 1b  – Załączniki  – Projekt Umowy zał. nr 6  – Odpowiedzi na pytania Wykonawców – 17.07.2015r  – Załącznik do odpowiedzi z dnia 17.07.2015 Rozmieszczenie kamer  – Odpowiedzi na pytania Wykonawców – 21.07.2015r  – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty monitoring – 2015-08-06  – Sprostowanie oczywistej omyłki... czytaj więcej

Wykonanie układu drogowego, obiektów budowlanych oraz elementów zagospodarowania terenu, wykonanie układu torowego oraz wykonanie instalacji sanitarnych

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie układu drogowego, obiektów budowlanych oraz elementów zagospodarowania terenu, wykonanie układu torowego oraz wykonanie instalacji sanitarnych w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania – Etap II”. „ZMIANA TERMINU SKŁADNIA OFERT NA 10 LIPCA 2015 R. DO GODZ. 11.00” „ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT NA 10 LIPCA 2015 R. DO GODZ. 11.30” – Ogłoszenie o zamówieniu 23.06.2015 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 23.06.2015 – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b – Załączniki – Dokumentacja techniczna – Projekt budowlany – Projekt wykonawczy – Projekt płyty terminalowej – Rysunek wiaty przy budynku administracyjno – biurowym – Toaleta zewnętrzna dla kierowców na Terminalu – rzut + plan zagospodarowania – Rysunek drenażu na terminalu – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – NIEAKTUALNA – Załącznik nr 8 – umowa – Pytania i odpowiedzi wyjaśnienia do SIWZ 29.06.15 – Pytania i odpowiedzi wyjaśnienia do SIWZ 30.06.15 – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – NIEAKTUALNA – Pytania i odpowiedzi wyjaśnienia do SIWZ 07.07.15 – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – AKTUALNA – 07.07.2015 – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty –... czytaj więcej

Wykonanie instalacji elektroenergetycznych, usunięcie kolizji elektroenergetycznych oraz zelektryfikowanie wskazanych odcinków torów oraz wykonanie trakcji

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie instalacji elektroenergetycznych, usunięcie kolizji elektroenergetycznych oraz zelektryfikowanie wskazanych odcinków torów oraz wykonanie trakcji w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania – Etap II” – Ogłoszenie o zamówieniu 16.06.2015 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 16.06.2015 – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b – Załączniki – Projekt Umowy zał. nr 8 – Dokumentacja techniczna – Projekt budowlany – Projekt wykonawczy – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty... czytaj więcej

Przetarg – Wykonanie układu drogowego, torowego oraz instalacji sanitarnych – UNIEWAŻNIONY – NIEAKTUALNY

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie układu drogowego, obiektów budowlanych oraz elementów zagospodarowania terenu, wykonanie układu torowego oraz wykonanie instalacji sanitarnych w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania – Etap II”. – Ogłoszenie o zamówieniu 16.06.2015 – Załączniki – Dokumentacja techniczna – Projekt budowlany – Projekt... czytaj więcej

Dostawa, montaż, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem – UNIEWAŻNIONY

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę, montaż, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania” ZMIANA TERMINU SKŁADNIA OFERT NA 22 CZERWCA 2015 R., GODZ. 11.00! – Ogłoszenie o zamówieniu 28.05.2015 – Załączniki – Projekt Umowy zał. nr 8 – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1a – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  – Pytania i odpowiedzi do SIWZ 08.06.2015   – Pytania i odpowiedzi do SIWZ 12.06.2015   – Rysunki do przetargu IT  – Pytania i odpowiedzi do SIWZ 16.06.2015   – Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu IT 26.06.15  ... czytaj więcej