Archiwum

Rozbudowa terminala intermodalnego CLIP w obszarze nowej płyty terminalowej – ETAP 1

Rozbudowa terminala intermodalnego CLIP w obszarze nowej płyty terminalowej – ETAP 1   OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA   Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:   Rozbudowa terminala intermodalnego CLIP w obszarze nowej płyty terminalowej – ETAP 1   Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 18 grudnia 2020 r. w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/23393   Poniżej Zamawiający umieszcza załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia tj. dokumentację projektową oraz decyzje administracyjne: Dokumentacja projektowa i decyzje administracyjne Rozstrzygnięcie: Została wybrana oferta złożona w dniu 19.01.2021 r. przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne Jaxa-Pol Sp. z o. o., ul. Chemiczna 3, 61-013 Poznań. Cena oferty: 6 595 056,50 zł... czytaj więcej

Budowa nowej płyty terminalowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, układem torowym i siecią trakcyjną na terenie terminala intermodalnego CLIP

I. OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:

Budowa nowej płyty terminalowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, układem torowym i siecią trakcyjną na terenie terminala intermodalnego CLIP   

czytaj więcej