Przetargi / Postępowania prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności

 

Dokumenty ogólne:

Regulamin zawierania umów w CLIP II

Postępowania aktualne:

Przetargi archiwum:

Dostawa i uruchomienie dwóch sztuk fabrycznie nowych samojezdnych urządzeń do transportu i przeładunku kontenerów i naczep samochodowych

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę i uruchomienie dwóch sztuk fabrycznie nowych samojezdnych urządzeń do transportu i przeładunku kontenerów i naczep samochodowych” – Ogłoszenie o zamówieniu 29.12.2016r. – Zapytanie ofertowe CLIP 29.12.2016r – Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 29.12.2016r – Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 29.12.2016r – Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia 29.12.2016r – Załącznik nr 4 – Wzór umowy 29.12.2016r – Odpowiedzi na pytania 20.01.2017 r. – Zapytanie ofertowe – 20.01.2017 r. (PDF) – Zapytanie ofertowe – 20.01.2017 r. (DOCX) – Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – 20.01.2017 r. (PDF) – Załacznik nr 1 – Formularz ofertowy 20.01.2017 r. (DOCX) – Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – 20.01.2017 r. (PDF) – Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – 20.01.2017 r. (DOCX) – Załącznik nr 4 – Wzór umowy – 20.01.2017 r. (PDF) – Załącznik nr 4 – Wzór umowy – 20.01.2017 r. (DOCX) – Sprostowanie ogłoszenia w Dzienniku Unii Europejskiej – Informacja o wyniku postępowania – 2017-02-16   UWAGA: Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert zostają wydłużone, odpowiednio do dnia 13.02.2017 r. godz. 11:00 oraz do dnia 13.02.2017 r. godz. 11:30. ... czytaj więcej

Przetarg – Dostawa, montaż, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę, montaż, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania” – Ogłoszenie o zamówieniu 07.07.2015r. – Załączniki – Projekt Umowy zał. nr 6 – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1a – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 07.07.2015r.  – Rysunki do przetargu IT  – Kalkulacja cenowa zał. nr 1b – Odpowiedzi na pytania Wykonawców – 17.07.2015 – Odpowiedzi na pytania Wykonawców – 20.07.2015 – Odpowiedzi na pytania Wykonawców – 21.07.2015 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty IT-2015-08-06 – Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej-2015-08-07... czytaj więcej

Przetarg – Opracowanie i dostawa systemu monitoringu obiektu terminalowego

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie i dostawa systemu monitoringu obiektu terminalowego do zarządzania terminalem kontenerowym w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania” – Ogłoszenie o zamówieniu 07.07.2015r – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 07.07.2015 – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1a  – Kalkulacja cenowa – zał. nr. 1b  – Załączniki  – Projekt Umowy zał. nr 6  – Odpowiedzi na pytania Wykonawców – 17.07.2015r  – Załącznik do odpowiedzi z dnia 17.07.2015 Rozmieszczenie kamer  – Odpowiedzi na pytania Wykonawców – 21.07.2015r  – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty monitoring – 2015-08-06  – Sprostowanie oczywistej omyłki... czytaj więcej

Wykonanie układu drogowego, obiektów budowlanych oraz elementów zagospodarowania terenu, wykonanie układu torowego oraz wykonanie instalacji sanitarnych

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie układu drogowego, obiektów budowlanych oraz elementów zagospodarowania terenu, wykonanie układu torowego oraz wykonanie instalacji sanitarnych w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania – Etap II”. „ZMIANA TERMINU SKŁADNIA OFERT NA 10 LIPCA 2015 R. DO GODZ. 11.00” „ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT NA 10 LIPCA 2015 R. DO GODZ. 11.30” – Ogłoszenie o zamówieniu 23.06.2015 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 23.06.2015 – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b – Załączniki – Dokumentacja techniczna – Projekt budowlany – Projekt wykonawczy – Projekt płyty terminalowej – Rysunek wiaty przy budynku administracyjno – biurowym – Toaleta zewnętrzna dla kierowców na Terminalu – rzut + plan zagospodarowania – Rysunek drenażu na terminalu – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – NIEAKTUALNA – Załącznik nr 8 – umowa – Pytania i odpowiedzi wyjaśnienia do SIWZ 29.06.15 – Pytania i odpowiedzi wyjaśnienia do SIWZ 30.06.15 – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – NIEAKTUALNA – Pytania i odpowiedzi wyjaśnienia do SIWZ 07.07.15 – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – AKTUALNA – 07.07.2015 – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty –... czytaj więcej

Wykonanie instalacji elektroenergetycznych, usunięcie kolizji elektroenergetycznych oraz zelektryfikowanie wskazanych odcinków torów oraz wykonanie trakcji

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie instalacji elektroenergetycznych, usunięcie kolizji elektroenergetycznych oraz zelektryfikowanie wskazanych odcinków torów oraz wykonanie trakcji w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania – Etap II” – Ogłoszenie o zamówieniu 16.06.2015 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 16.06.2015 – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b – Załączniki – Projekt Umowy zał. nr 8 – Dokumentacja techniczna – Projekt budowlany – Projekt wykonawczy – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty... czytaj więcej

Przetarg – Wykonanie układu drogowego, torowego oraz instalacji sanitarnych – UNIEWAŻNIONY – NIEAKTUALNY

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie układu drogowego, obiektów budowlanych oraz elementów zagospodarowania terenu, wykonanie układu torowego oraz wykonanie instalacji sanitarnych w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania – Etap II”. – Ogłoszenie o zamówieniu 16.06.2015 – Załączniki – Dokumentacja techniczna – Projekt budowlany – Projekt... czytaj więcej

Dostawa, montaż, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem – UNIEWAŻNIONY

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę, montaż, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania” ZMIANA TERMINU SKŁADNIA OFERT NA 22 CZERWCA 2015 R., GODZ. 11.00! – Ogłoszenie o zamówieniu 28.05.2015 – Załączniki – Projekt Umowy zał. nr 8 – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1a – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  – Pytania i odpowiedzi do SIWZ 08.06.2015   – Pytania i odpowiedzi do SIWZ 12.06.2015   – Rysunki do przetargu IT  – Pytania i odpowiedzi do SIWZ 16.06.2015   – Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu IT 26.06.15  ... czytaj więcej

Opracowanie i dostawa systemu monitoringu obiektu terminalowego

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie i dostawa systemu monitoringu obiektu terminalowego do zarządzania terminalem kontenerowym w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania” ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 22 CZERWCA 2015 R., GODZ. 10:00 – Ogłoszenie o zamówieniu 28.05.2015 – Załączniki  – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 28.05.2015 – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1a  – Projekt Umowy zał. nr 8  – Pytania i odpowiedzi wyjaśnienia do SIWZ 10.06.2015 – Pytania i odpowiedzi wyjaśnienia do SIWZ 15.06.2015 – NIEAKTUALNY – Pytania i odpowiedzi wyjaśnienia do SIWZ 15.06.2015-AKTUALNY – Pytania i odpowiedzi wyjaśnienia do SIWZ 16.06.2015 – Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu... czytaj więcej

Nadzór budowlany (inwestorski) nad realizacją projektów

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na  „Nadzór budowlany (inwestorski) nad realizacją projektów: a) Wykonanie układu drogowego, obiektów budowlanych oraz elementów zagospodarowania terenu, wykonanie układu torowego oraz wykonanie instalacji sanitarnych w Jasinie k. Poznania w ramach projektu pn. „Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania – Etap II b) Wykonanie instalacji elektroenergetycznych, usunięcie kolizji elektroenergetycznych oraz zelektryfikowanie wskazanych odcinków torów oraz wykonanie trakcji w Jasinie k. Poznania w ramach projektu pn. „Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania – Etap II” – Ogłoszenie o zamówieniu – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 28.05.2015  – Załączniki 2015 – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b – Projekt Umowy zał. nr 8 – Projekt budowlany – Projekt wykonawczy – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 09.06.2015 – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 12.06.2015 – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty etap II... czytaj więcej

Przetarg – Wykonanie układu drogowego, torowego i instalacji sanitarnych – UNIEWAŻNIONY

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie układu drogowego, obiektów budowlanych oraz elementów zagospodarowania terenu, wykonanie układu torowego oraz wykonanie instalacji sanitarnych w ramach projektu pn. „Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania – Etap II” UWAGA! Zmiana terminu otwarcia ofert na 15 czerwca 2015 r., o godz. 12.15! Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. 12 czerwca 2015 r. do godz. 10.00. – Ogłoszenie o zamówieniu 20.05.2015 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 20.05.2015 – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – NIEAKTUALNA – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b – Załączniki – Projekt Umowy zał. nr 8 – Dokumentacja techniczna – Projekt budowlany – Projekt wykonawczy – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 28 maja 2015 – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 28 maja 2015 – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – AKTUALNA – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 2 czerwca 2015 – Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania... czytaj więcej

Przetarg – Wykonanie instalacji elektroenergetycznych, usunięcie kolizji elektroenergetycznych oraz zelektryfikowanie wskazanych odcinków torów – UNIEWAŻNIONY

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie instalacji elektroenergetycznych, usunięcie kolizji elektroenergetycznych oraz zelektryfikowanie wskazanych odcinków torów oraz wykonanie trakcji w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania – Etap II” UWAGA! Zmiana terminu otwarcia ofert na 15 czerwca 2015 r., o godz. 12.00! Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. 12 czerwca 2015 r. do godz. 11.00. – Ogłoszenie o zamówieniu 20.05.2015 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 20.05.2015 – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – NIEAKTUALNA  – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b – NIEAKTUALNY  – Załączniki – Projekt Umowy zał. nr 8 – Dokumentacja techniczna – Projekt budowlany – Projekt wykonawczy – Kalkulacja cenowa – AKTUALNA 01.06.2015  – Opis przedmiotu zamówienia – AKTUALNY 01.06.2015  – Pytania i odpowiedzi do SIWZ 02.06.2015  – Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert  – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania... czytaj więcej

Przetarg – Zakup, dostawa, uruchomienie samojezdnych urządzeń – UNIEWAŻNIONY

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Zakup, dostawa, uruchomienie dwóch sztuk fabrycznie nowych samojezdnych urządzeń do transportu i przeładunku kontenerów i naczep samochodowych w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania” Uwaga!! Zmiana załącznika nr 6 – wzór umowy „UWAGA! Zmiana terminu składnia ofert” Powiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert – Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 08.04.15. – Ogłoszenie o zamówieniu 07.04.2015 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 07.04.2015 – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1a – Załączniki – NIEAKTUALNE – Pytanie i Odpowiedzi do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 15.04.2015 – Pytanie i Odpowiedzi do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 16.04.2015 – Załączniki – aktualne z nowym wzorem umowy – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania... czytaj więcej

Przetarg – Wykonanie instalacji elektrycznych

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie instalacji elektrycznych w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania” UWAGA – zmiana terminu składania ofert! – Ogłoszenie o zamówieniu 19.02.2015 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 19.02.2015 – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b – Załączniki – Projekt Umowy zał. nr 8 – Dokumentacja techniczna – Projekt budowlany – Projekt wykonwaczy – 2014-03-07 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę nr 19-Z-14 – 2014-03-25 Decyzja Starosty Poznańskiego o pozwoleniu na budowę nr – 1185-14 – 2014-02-27 Zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – 2014-02-24 Zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – Opinia geotechniczna – Dokumentacja badan podloza gruntowego – Elektroenergetyka plan sytuacyjny – Kanalizacja telekomunikacyjna plan syt. ark. 5 – Kanalizacja telekomunikacyjna plan syt. ark. 6 – Rysunki zamienne – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 03.03.15. – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty... czytaj więcej

Przetarg – wykonanie instalacji elektrycznej – UNIEWAŻNIONY

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie instalacji elektrycznych w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania” – UNIEWAŻNIONY – Ogłoszenie o zamówieniu 04.02.2015 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 04.02.2015 – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a NIEAKTUALNE – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b – Załączniki – Projekt Umowy zał. nr 8 – Dokumentacja techniczna – Elektroenergetyka plan sytuacyjny – Kanalizacja telekomunikacyjna plan syt. ark. 5 – Kanalizacja telekomunikacyjna plan syt. ark. 6 – Projekt budowlany – Projekt wykonwaczy – 2014-03-07 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę nr 19-Z-14 – 2014-03-25 Decyzja Starosty Poznańskiego o pozwoleniu na budowę nr – 1185-14 – 2014-02-27 Zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – 2014-02-24 Zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – Opinia geotechniczna – Dokumentacja badan podloza gruntowego – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 13.02.15 – Kalkulacja cenowa – zał. nr 1a AKTUALNA – Rysunki zamienne – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania... czytaj więcej

Zapytanie Ofertowe – Wykonanie instalacji elektrycznych – UNIEWZAŻNIONE

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe (rozeznanie rynku) na: „Wykonanie instalacji elektrycznych w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania” UWAGA! Zmiana terminu składania ofert! – Zaproszenie do składania ofert 23.12.2014 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 23.12.2014 – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b – Załączniki – Projekt Umowy zał. nr 8 – Dokumentacja techniczna – Projekt budowlany – Projekt wykonwaczy – 2014-03-07 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę nr 19-Z-14 – 2014-03-25 Decyzja Starosty Poznańskiego o pozwoleniu na budowę nr – 1185-14 – 2014-02-27 Zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – 2014-02-24 Zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – Opinia geotechniczna – Dokumentacja badan podloza gruntowego – Zmiana terminu składania ofert – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania... czytaj więcej

Zapytanie Ofertowe – Wykonanie instalacji elektrycznych – UNIEWZAŻNIONE

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe (rozeznanie rynku) na: „Wykonanie instalacji elektrycznych w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania” – Zaproszenie do składania ofert 08.12.2014 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 08.12.2014 – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a NIEAKTUALNA – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b – Załączniki – Projekt Umowy zał. nr 8 – Dokumentacja techniczna – Projekt budowlany – Projekt wykonwaczy – 2014-03-07 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę nr 19-Z-14 – 2014-03-25 Decyzja Starosty Poznańskiego o pozwoleniu na budowę nr – 1185-14 – 2014-02-27 Zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – 2014-02-24 Zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – Opinia geotechniczna – Dokumentacja badan podloza gruntowego – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 05.12.14. – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 17.12.14 – Kalkulacja cenowa – zał. nr 1a AKTUALNA – Rysunek schematyczny nr 1 – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania... czytaj więcej

Zapytanie Ofertowe – Opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy intermodalnego terminala kontenerowego

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe (rozeznanie rynku) na: „Opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy intermodalnego terminala kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania” – Zaproszenie do składania ofert 21.11.2014 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 21.11.2014 – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1a – Załączniki – Projekt Umowy zał. nr 8 NIEAKTUALNE !!! – Projekt budowlany – Projekt wykonwaczy – 2014-03-07 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę nr 19-Z-14 – 2014-03-25 Decyzja Starosty Poznańskiego o pozwoleniu na budowę nr – 1185-14 – 2014-02-27 Zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – 2014-02-24 Zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – Opinia geotechniczna – Dokumentacja badan podloza gruntowego – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 27.11.14 – Umowa zał. nr 8 AKTUALNA – Decyzja o warunkach zabudowy nr 72-2012 – Decyzje środowiskowe   – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.12.2014... czytaj więcej

Zapytanie Ofertowe – Wykonanie instalacji elektrycznych – Unieważniony

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe (rozeznanie rynku) na: „Wykonanie instalacji elektrycznych w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania” – UNIEWAŻNIONE – Zaproszenie do składania ofert 20.11.2014 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 20.11.2014 – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b – Załączniki – Projekt Umowy zał. nr 8 – Dokumentacja techniczna – Projekt budowlany – Projekt wykonwaczy – 2014-03-07 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę nr 19-Z-14 – 2014-03-25 Decyzja Starosty Poznańskiego o pozwoleniu na budowę nr – 1185-14 – 2014-02-27 Zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – 2014-02-24 Zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – Opinia geotechniczna – Dokumentacja badan podloza gruntowego – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania... czytaj więcej

Przetarg – wykonanie układu torowego

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego Wykonanie układu torowego w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania – Ogłoszenie o zamówieniu 04.11.2014 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 04.11.2014 – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b – Załączniki – Projekt Umowy zał. nr 8 – Dokumentacja techniczna – Harmonogram Realizacji Inwestycji – Projekt budowlany – Projekt wykonwaczy – 2014-03-07 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę nr 19-Z-14 – 2014-03-25 Decyzja Starosty Poznańskiego o pozwoleniu na budowę nr – 1185-14 – 2014-02-27 Zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – 2014-02-24 Zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – Opinia geotechniczna – Dokumentacja badan podloza gruntowego – STWiORB – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 13.11.2014 – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty... czytaj więcej

Przetarg – wykonanie instalacji elektrycznych – Unieważniony

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU ROZBUDOWY INTERMODALNEGO TERMINALA KONTENEROWEGO W MIEJSCOWOŚCI JASIN K. POZNANIA – Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania 20.10.14 – Ogłoszenie o zamówieniu – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 25.07.2014 – Opis przedmiotu Zamówienia – Załączniki do SIWZ – Projekt umowy – załącznik nr 8 do SIWZ – Dokumentacja techniczna – Kalkulacja cenowa – załącznik nr 1 a do SIWZ – Projekt budowlany – Projekt wykonwaczy – 2014-03-07 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę nr 19-Z-14 – 2014-03-25 Decyzja Starosty Poznańskiego o pozwoleniu na budowę nr – 1185-14 – 2014-02-27 Zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – 2014-02-24 Zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – Harmonogram Realizacj Inwestycji. – Opinia geotechniczna – Dokumentacja badan podloza... czytaj więcej

Przetarg – Budowa torów – Unieważniony

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie układu torowego w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania”. – Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania 20.10.14 – 2014-07-04 Ogłoszenie o zamówieniu – 2014-07-04 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia – Załączniki do SIWZ – Projekt umowy – załącznik nr 8 do SIWZ – Dokumentacja techniczna – Kalkulacja cenowa załącznik nr 1a do SIWZ – NIEAKTUALNY – Projekt budowlany – Projekt wykonwaczy – 2014-03-07 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę nr 19-Z-14 – 2014-03-25 Decyzja Starosty Poznańskiego o pozwoleniu na budowę nr – 1185-14 – 2014-02-27 Zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – 2014-02-24 Zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – Harmonogram Realizacj Inwestycji. – Opinia geotechniczna – Dokumentacja badan podloza gruntowego – Kalkulacja cenowa załącznik nr 1a do SIWZ AKTUALNY po zmianach 14.07.14. – Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 14.07.14 – Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 15.07.14 – Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 16.07.14. – Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ... czytaj więcej

Zapytanie ofertowe – Wykonanie instalacji sanitarnych

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe (rozeznanie rynku) na: „Wykonanie instalacji sanitarnych w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania Uwaga! Zmiana terminu składania ofert! – Zaproszenie do składania ofert 07.10.2014 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 07.10.2014 – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – NIEAKTUALNA – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b – Załączniki – Projekt Umowy zał. nr 8 – Dokumentacja techniczna – Plan sytuacyjny (pdf) – Plan sytuacyjny (dwg) – Zestawienie studni dla zlewni nr 1 – Zestawienie studni dla zlewni nr 2 – Projekt budowlany – Projekt wykonwaczy – 2014-03-07 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę nr 19-Z-14 – 2014-03-25 Decyzja Starosty Poznańskiego o pozwoleniu na budowę nr – 1185-14 – 2014-02-27 Zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – 2014-02-24 Zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – Harmonogram Realizacj Inwestycji. – Opinia geotechniczna – Dokumentacja badan podloza gruntowego – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 14.10.14 – Kalkulacja cenowa załącznik nr 1a – NIEAKTUALNA 14.10.14 – Rysunek systemowej wanny stalowej – Aktualny Projekt wykonawczy Sieci i przyłącza sanitarne – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 20.10.14 – Kalkulacja cenowa załącznik nr 1a – AKTUALNA 20.10.14 – Rysunek 2.1. Profile – Rysunek 2.2. Profile – Rysunek 2.3. Profile – Zlewnia 1 – Zlewnia 2 – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty... czytaj więcej

Zapytanie ofertowe – Wykonanie układu drogowego, obiektów budowlanych oraz elementów zagospodarowania terenu

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe (rozeznanie rynku) na: „Wykonanie układu drogowego, obiektów budowlanych oraz elementów zagospodarowania terenu w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania”. – Zaproszenie do składania ofert – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 09.09.2014 – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a NIEAKTUALNA – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b – Załączniki – Projekt Umowy zał. nr 8 – Projekt budowlany – Projekt wykonwaczy – 2014-03-07 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę nr 19-Z-14 – 2014-03-25 Decyzja Starosty Poznańskiego o pozwoleniu na budowę nr – 1185-14 – 2014-02-27 Zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – 2014-02-24 Zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – Harmonogram Realizacj Inwestycji. – Opinia geotechniczna – Dokumentacja badan podloza gruntowego – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 19.09.14 – Kalkulacja cenowa załącznik nr 1a – AKTUALNA 19.09.14 – Rzut parteru – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty... czytaj więcej

Zapytanie ofertowe –Wykonanie instalacji sanitarnych – Unieważnione

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe (rozeznanie rynku) na: „Wykonanie instalacji sanitarnych w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania”. – Zaproszenie do składania ofert – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 09.09.2014 – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a NIEAKTUALNA – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b – Załączniki – Projekt Umowy zał. nr 8 – Dokumentacja techniczna – Projekt budowlany – Projekt wykonwaczy – 2014-03-07 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę nr 19-Z-14 – 2014-03-25 Decyzja Starosty Poznańskiego o pozwoleniu na budowę nr – 1185-14 – 2014-02-27 Zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – 2014-02-24 Zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – Harmonogram Realizacj Inwestycji. – Opinia geotechniczna – Dokumentacja badan podloza gruntowego – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 19.09.14 – Kalkulacja cenowa załącznik nr 1a – AKTUALNA 19.09.14 – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania... czytaj więcej

Przetarg – wykonanie instalacji sanitarnych – Unieważniony

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza: Przetarg – wykonanie instalacji sanitarnych – UNIWAŻNIONY Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu 18.08.14 – Ogłoszenie o zamówieniu – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 29.07.2014 – Opis przedmiotu Zamówienia – Załączniki do SIWZ – Projekt umowy – załącznik nr 8 do SIWZ – Dokumentacja Techniczna – Kalkulacja cenowa NIEAKTUALNA – Projekt budowlany – Projekt wykonwaczy – 2014-03-07 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę nr 19-Z-14 – 2014-03-25 Decyzja Starosty Poznańskiego o pozwoleniu na budowę nr – 1185-14 – 2014-02-27 Zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – 2014-02-24 Zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – Harmonogram Realizacj Inwestycji. – Opinia geotechniczna – Dokumentacja badan podloza gruntowego – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 05.08.14 – Przykładowy rysunek systemowej wanny stalowej. – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 07.08.14 – Kalkulacja cenowa załącznik nr 1a – AKTUALNA 07.08.14 – Pytania i odpowiedzi wyjasnienia do SIWZ 08 08... czytaj więcej

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku – budowa drogi – Unieważniony

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe (rozeznanie rynku) – UNIEWAŻNIONY na: „Wykonanie układu drogowego, obiektów budowlanych oraz elementów zagospodarowania terenu w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania”. – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 18.08.14 – Zaproszenie do składania ofert – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 31.07.2014 – Opis przedmiotu Zamówienia – Kalkulacja cenowa NIEAKTUALNA – Załączniki do SIWZ – Projekt umowy – załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt budowlany – Projekt wykonwaczy – 2014-03-07 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę nr 19-Z-14 – 2014-03-25 Decyzja Starosty Poznańskiego o pozwoleniu na budowę nr – 1185-14 – 2014-02-27 Zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – 2014-02-24 Zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – Harmonogram Realizacj Inwestycji. – Opinia geotechniczna – Dokumentacja badan podloza gruntowego – Pytania i odpowiedzi wyjasnienia do SIWZ 08_08_14 – Kalkulacja cenowa – zalacznik nr 1a – AKTUALNA 08_08_14 – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ... czytaj więcej

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku – opracowanie projektu UNIEWAŻNIONE

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza: Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku na OPRACOWANIE PEŁNOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO PROJEKTU ROZBUDOWY INTERMODALNEGO TERMINALA KONTENEROWEGO W MIEJSCOWOŚCI JASIN K. POZNANIA – Zaproszenie do składania ofert – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 28.07.2014 – Opis przedmiotu Zamówienia – Załączniki do SIWZ – Projekt umowy – załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt budowlany – Projekt wykonwaczy – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania... czytaj więcej

Przetarg – wykonanie instalacji sanitarnych – Unieważniony

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: WYKONANIE INSTALACJI SANITARNYCH W RAMACH PROJEKTU ROZBUDOWY INTERMODALNEGO TERMINALA KONTENEROWEGO W MIEJSCOWOŚCI JASIN K. POZNANIA – 2014-07-08 Ogłoszenie o zamówieniu – 2014-07-08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia – Załączniki do SIWZ – Projekt umowy – załącznik nr 8 do SIWZ – Dokumentacja techniczna – Kalkulacja cenowa – załącznik nr 1 a do SIWZ – Projekt budowlany – Projekt wykonwaczy – 2014-03-07 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę nr 19-Z-14 – 2014-03-25 Decyzja Starosty Poznańskiego o pozwoleniu na budowę nr – 1185-14 – 2014-02-27 Zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – 2014-02-24 Zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – Harmonogram Realizacj Inwestycji. – Opinia geotechniczna – Dokumentacja badan podloza gruntowego – Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 11.07.2014. – Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 16.07.2014 – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego... czytaj więcej

Przetarg – wykonanie instalacji elektrycznych – Unieważniony

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU ROZBUDOWY INTERMODALNEGO TERMINALA KONTENEROWEGO W MIEJSCOWOŚCI JASIN K. POZNANIA – 2014-07-07 Ogłoszenie o zamówieniu – 2014-07-04 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia – Załączniki do SIWZ – Projekt umowy – załącznik nr 8 do SIWZ – Dokumentacja techniczna – Kalkulacja cenowa – załącznik nr 1 a do SIWZ – Projekt budowlany – Projekt wykonwaczy – 2014-03-07 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę nr 19-Z-14 – 2014-03-25 Decyzja Starosty Poznańskiego o pozwoleniu na budowę nr – 1185-14 – 2014-02-27 Zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – 2014-02-24 Zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – Harmonogram Realizacj Inwestycji. – Opinia geotechniczna – Dokumentacja badan podloza gruntowego – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego... czytaj więcej

Przetarg – Opracowanie projektu – Unieważniony

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: OPRACOWANIE PEŁNOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO PROJEKTU ROZBUDOWY INTERMODALNEGO TERMINALA KONTENEROWEGO W MIEJSCOWOŚCI JASIN K. POZNANIA – 2014-07-04 Ogłoszenie o zamówieniu – 2014-07-04 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia – Załączniki do SIWZ – Projekt umowy – załącznik nr 8 do SIWZ – Plan sytuacyjny – Pytania, odpowiedzi i wyjasnienia do SIWZ 16.07.14 – 2014-07-21 Ogłoszenie o unieważnieniu... czytaj więcej