Dostawa 2 sztuk nowych ciągników terminalowych

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:

 

Dostawa 2 sztuk nowych ciągników terminalowych.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1216633

 

W dniu 18.11.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 1 w portalu baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1216633

 

W dniu 21.11.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 2 w portalu baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1216633

 

W dniu 22.11.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 3 w portalu baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1216633

 

 

W dniu 25.11.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 4 w portalu baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1216633