Magazynowanie


Nasze multimodalne centrum logistyczne oferuje Państwu sześć magazynów klasy A o łącznej powierzchni 300.000 m2. Są one wyposażone w system wysokiego składowania oraz nowoczesny transport wewnętrzny. Obecnie jesteśmy w trakcie rozbudowy hali numer 7 do 50.000 m2. Powstaje również nowa hala numer 8 o powierzchni 25.000 m2. Dodatkowo posiadamy suwnicę z wciągnikiem liniowym, obejmującą swym zasięgiem 2.300 m2 powierzchni magazynowej, mogącą jednocześnie obsłużyć dwa tory kolejowe. W procesie przyjmowania i wydawania towarów korzystamy z systemu informatycznego Qguar oraz ze skanerów kodów kreskowych i technologii RF (Radio Frequency). Wszystkie nasze obiekty są całodobowo chronione i monitorowane systemem telewizji przemysłowej CCTV.

Naszym klientom gwarantujemy kompleksową obsługę logistyczną i magazynową w następujących obszarach:

 • foliowanie i etykietowanie,
 • przepakowywanie,
 • przygotowywanie zestawów promocyjnych,
 • co-packing,
 • analiza łańcucha logistycznego,
 • integracja IT,
 • usługi celne i akcyzowe,
 • zarządzanie datami ważności (FIFO, FEFO, LIFO, LEFO),
 • zarządzanie zwrotami,
 • gospodarka pustymi paletami,
 • aktywne zarządzanie stanami magazynowymi,
 • raportowanie.