Magazynowanie


Nasze multimodalne centrum logistyczne oferuje Państwu sześć magazynów klasy A o łącznej powierzchni około 268.000 m2. Są one wyposażone w system wysokiego składowania oraz nowoczesny transport wewnętrzny. Dodatkowo posiadamy suwnicę z wciągnikiem liniowym, obejmującą swym zasięgiem 2.300 m2 powierzchni magazynowej, mogącą jednocześnie obsłużyć dwa tory kolejowe. W procesie przyjmowania i wydawania towarów korzystamy z systemu informatycznego Qguar oraz ze skanerów kodów kreskowych i technologii RF (Radio Frequency). Wszystkie nasze obiekty są całodobowo chronione i monitorowane systemem telewizji przemysłowej CCTV.

Naszym klientom gwarantujemy kompleksową obsługę logistyczną i magazynową w następujących obszarach:

 

 • Kompleksowa logistyka kontraktowa:

  • składowanie
  • co-packing, foliowanie i etykietowanie
  • zarządzanie stanami magazynowymi (FIFO, LIFO, FEFO)
  • raportowanie stanów magazynowych
  • zarządzanie zwrotami
  • usługi celne i akcyzowe
  • integracja IT
 • Wynajem powierzchni magazynowych

  • 7 magazynów klasy A
  • dostęp do bocznicy kolejowej
  • dostęp do Terminala Intermodalnego CLIP
  • strategiczne położenie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, przy linii kolejowej E-20 Rotterdam- Moskwa, Autostradzie A2 oraz drodze krajowej nr. 92
  • wynajem powierzchni biurowych
  • dostosowanie powierzchni do indywidualnych potrzeb najemcy