TARYFA USŁUG

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o.

2017

 

 

 1. Warunki ogólne

 

Art. 1: Stosowanie taryfy

 

 1. Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2017.
 2. CLIP II wykonuje na zlecenie podmiotów działających w obrocie lądowym usługi polegające na kompleksowej obsłudze środków transportu kolejowego i drogowego, w tym także wykonuje usługi służące bezpośrednim potrzebom ładunków.
 3. Wynagrodzenie CLIP II z tytułu świadczenia powyższych usług wyliczane jest na podstawie faktycznie wykonanych czynności oraz przyporządkowanych im stawek. Wartość poszczególnych stawek zawarta jest w Części B niniejszej taryfy. Strony mogą uzgodnić indywidualne zasady wynagradzania lub indywidualne stawki.
 4. Płatnikiem za wykonanie przez CLIP II zleconych usług jest zleceniodawca, o ile umawiający się o wykonanie usługi kontrahenci nie uzgodnili inaczej.

 

Art. 2: Rozliczenia i opłaty dodatkowe

 

 1. Stawki taryfy wyrażone są w PLN (Złotych Polskich) lub w EUR (euro).
 2. Zawarte w niniejszej taryfie stawki są stawkami netto, do których dolicza podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Wszelkie stawki wyrażone w procentach naliczane są od stawek zasadniczych, do których nie mają zastosowania przyznane rabaty.

 

 1. Za załadunek, wyładunek i przeładunek kontenerów z ładunkiem ponadgabarytowym pobierane będą opłaty podwyższone o: 100%

 

 1. Za załadunek, wyładunek, przeładunek towarów niebezpiecznych klasy 2 do 5 pobierane będą opłaty podwyższone o: 50%

 

 1. Za utrudniony przeładunek, załadunek i wyładunek pobierane będą opłaty podwyższone o: 50%

 

 1. W celu obliczenia należnych opłat, ciężar ładunku zaokrągla się wzwyż do pełnych 500 kg, a powyżej tego ciężaru zaokrągla się do pełnych 100 kg.

 

Art. 3: Organizacja pracy

 

 1. Praca odbywa się w trybie ciągłym, 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu

 

 1. Obsługa pociągów- wtoczenia / wytoczenia wagonów – usługi oferowane są 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu i są każdorazowo uzgadniane pomiędzy stronami.

 

 1. Obsługa wagonów – załadunek / wyładunek kontenerów i pojazdów – usługi oferowane są 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu i są każdorazowo uzgadniane pomiędzy Stronami.

 

 1. Przeładunki kontenerów w relacji plac-samochód lub odwrotnie – usługi oferowane są 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu

 

 1. Przeładunki drobnicy i usługi magazynowe oferowane są od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 – 20.00 i są każdorazowo uzgadniane pomiędzy stronami:
 • planowanie zleceń odbywa się do godziny 11.00 dnia poprzedzającego realizację zlecenia;
 • w wyjątkowych sytuacjach możliwa jest obsługa ładunków po godzinie 20.00; wymaga to awizacji dnia poprzedniego najpóźniej do godziny 11.00.

 

 

 1. Za usługi zlecone i realizowane w święta, pobierane będą opłaty podwyższone o 100%. CLIP II przyjmuje zlecenia na prace do wykonania w święta po uprzednim uzgodnieniu. Za dni świąteczne przyjmuje się:
 • Nowy Rok,
 • Pierwszy Dzień Wielkanocy,
 • 3 Maja,
 • 11 Listopada,
 • Wigilia Bożego Narodzenia od godz.15.00,
 • Pierwszy Dzień Bożego Narodzenia,
 • 31 Grudnia od godz. 15.00

 

 1. Pojęcie kontener odnosi się do standardowej wg ISO jednostki ładunkowej 20’ / 40’ . Kontenery 30’, 45’ rozliczane są jak kontenery 40’ .

 

 

 1. Usługi i stawki

 

Art. 1: Obsługa kontenerów

L.P. Typ usługi Jednostka Cena netto
1 Rozładunek bądź załadunek (stawka za 1 ruch) kontener 20, 30, 40, 45 ft 75,00 zł
2 Magazynowanie pustych kontenerów powyżej 3 dni kontener 20 ft / dzień 4,50 zł
3 Magazynowanie pustych kontenerów powyżej 3 dni naczepa bądź kontener 30, 40, 45 ft / dzień 9,00 zł
4 Magazynowanie ładownych kontenerów powyżej 4 dni kontener 20 ft / dzień 11,70 zł
5 Magazynowanie ładownych kontenerów powyżej 4 dni naczepa bądź kontener 30, 40, 45 ft / dzień 23,40 zł
6 Rozładunek/załadunek naczepa 150,00 zł
7 Usuwanie z podłogi elementów zabezpieczających towar (gwoździe, haki itp.) kontener 20 ft 40,00 zł
8 Usuwanie z podłogi elementów zabezpieczających towar (gwoździe, haki itp.) kontener 30, 40, 45 ft 60,00 zł
9 Zamiatanie podłogi kontenera kontener 20 ft 20,00 zł
10 Zamiatanie podłogi kontenera kontener 30, 40, 45 ft 30,00 zł
11

 

Mycie ciśnieniowe kontener 20 ft Zewn. Wew.
60,00 zł 44,00 zł
12

 

Mycie ciśnieniowe kontener 40, 45 ft Zewn. Wew.
75,00 zł 66,00 zł
13

 

Mycie ciśnieniowe naczepa Zewn. Wew.
75,00 zł
14

 

Mycie ciśnieniowe ciągnika siodłowego ciągnik siodłowy Zewn. Wew.
55,00 zł
15 Transport naczepy bądź kontenera: Terminal CLIP – myjnia – Terminal CLIP 270,00 zł
16 Transport naczepy bądź kontenera: Terminal CLIP – magazyn CLIP – Terminal CLIP 270,00 zł
17 Usługa warsztatowa 1 RBH 60,00 zł
18 Udostępnienie wanny na uszkodzone kontenery z ładunkiem niebezpiecznym doba 300,00 zł
19 Podłączenie kontenera chłodni do prądu kontener 50,00 zł
20 Zużycie prądu, nadzór nad agregatem kontenera chłodni każda rozpoczęta godzina 15,00 zł
21 Rewizja kontenera (manipulacje na kontenerze i transport Terminal CLIP – magazyn CLIP – Terminal CLIP płatne dodatkowo wg cennika) 1 kontener 275.00 zł

 

 

Art. 2: Obsługa wagonów i lokomotyw

L.P. Typ usługi Jednostka Cena netto
1. Prace manewrowe w relacji Punkt zdawczo-odbiorczy–Terminal CLIP-Punkt zdawczo-odbiorczy skład 1 000,00 zł
2. Przejazd lokomotywą spalinową w relacji Swarzędz stacja – Punkt zdawczo-odbiorczy – Swarzędz stacja lokomotywa 700,00 zł
3. Przejazd lokomotywą elektryczną w relacji Swarzędz stacja – Punkt zdawczo-odbiorczy – Swarzędz stacja lokomotywa 350,00 zł
4. Postój wagonów 2-osiowych na bocznicy – do 24 h włącznie wagon/godzina 25,00 zł
5. Postój wagonów więcej niż 2-osiowych na bocznicy – do 24 h włącznie wagon/godzina 90,00 zł
6. Udostępnienie infrastruktury kolejowej wagon 90,00 zł

 

Uwagi:

*1) Zleceniodawca, który błędnie poda właściciela pustego kontenera przy złożeniu na terminal obciążany jest kosztami składowego od pierwszego dnia złożenia.

*2) Okres składowania liczy się od dnia złożenia do dnia wydania kontenera z placu składowego.

*3) Otwieranie kontenerów chłodzonych oraz wystawianie do rewizji i kontroli powoduje naliczanie kosztów manipulacji. *4) Obejmuje przemieszczanie kontenera z wagonu na plac oraz ponowne przemieszczenie z placu na wagon

*5) Postój będzie naliczany za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 1 godziny od zakończenia operacji przeładunkowych i zgłoszenia przez CLIP II gotowości składu do wyjazdu.