Wykonanie układu drogowego, obiektów budowlanych oraz elementów zagospodarowania terenu, wykonanie układu torowego oraz wykonanie instalacji sanitarnych

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie układu drogowego, obiektów budowlanych oraz elementów zagospodarowania terenu, wykonanie układu torowego oraz wykonanie instalacji sanitarnych w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania – Etap II”. „ZMIANA TERMINU SKŁADNIA OFERT NA 10 LIPCA 2015 R. DO GODZ. 11.00” „ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT NA 10 LIPCA 2015 R. DO GODZ. 11.30” – Ogłoszenie o zamówieniu 23.06.2015 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 23.06.2015 – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b – Załączniki – Dokumentacja techniczna – Projekt budowlany – Projekt wykonawczy – Projekt płyty terminalowej – Rysunek wiaty przy budynku administracyjno – biurowym – Toaleta zewnętrzna dla kierowców na Terminalu – rzut + plan zagospodarowania – Rysunek drenażu na terminalu – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – NIEAKTUALNA – Załącznik nr 8 – umowa – Pytania i odpowiedzi wyjaśnienia do SIWZ 29.06.15 – Pytania i odpowiedzi wyjaśnienia do SIWZ 30.06.15 – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – NIEAKTUALNA – Pytania i odpowiedzi wyjaśnienia do SIWZ 07.07.15 – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – AKTUALNA – 07.07.2015 – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty –...

Wykonanie instalacji elektroenergetycznych, usunięcie kolizji elektroenergetycznych oraz zelektryfikowanie wskazanych odcinków torów oraz wykonanie trakcji

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie instalacji elektroenergetycznych, usunięcie kolizji elektroenergetycznych oraz zelektryfikowanie wskazanych odcinków torów oraz wykonanie trakcji w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania – Etap II” – Ogłoszenie o zamówieniu 16.06.2015 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 16.06.2015 – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b – Załączniki – Projekt Umowy zał. nr 8 – Dokumentacja techniczna – Projekt budowlany – Projekt wykonawczy – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

Przetarg – Wykonanie układu drogowego, torowego oraz instalacji sanitarnych – UNIEWAŻNIONY – NIEAKTUALNY

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie układu drogowego, obiektów budowlanych oraz elementów zagospodarowania terenu, wykonanie układu torowego oraz wykonanie instalacji sanitarnych w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania – Etap II”. – Ogłoszenie o zamówieniu 16.06.2015 – Załączniki – Dokumentacja techniczna – Projekt budowlany – Projekt...

Dostawa, montaż, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem – UNIEWAŻNIONY

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę, montaż, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania” ZMIANA TERMINU SKŁADNIA OFERT NA 22 CZERWCA 2015 R., GODZ. 11.00! – Ogłoszenie o zamówieniu 28.05.2015 – Załączniki – Projekt Umowy zał. nr 8 – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1a – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  – Pytania i odpowiedzi do SIWZ 08.06.2015   – Pytania i odpowiedzi do SIWZ 12.06.2015   – Rysunki do przetargu IT  – Pytania i odpowiedzi do SIWZ 16.06.2015   – Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu IT 26.06.15  ...

Opracowanie i dostawa systemu monitoringu obiektu terminalowego

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie i dostawa systemu monitoringu obiektu terminalowego do zarządzania terminalem kontenerowym w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania” ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 22 CZERWCA 2015 R., GODZ. 10:00 – Ogłoszenie o zamówieniu 28.05.2015 – Załączniki  – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 28.05.2015 – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1a  – Projekt Umowy zał. nr 8  – Pytania i odpowiedzi wyjaśnienia do SIWZ 10.06.2015 – Pytania i odpowiedzi wyjaśnienia do SIWZ 15.06.2015 – NIEAKTUALNY – Pytania i odpowiedzi wyjaśnienia do SIWZ 15.06.2015-AKTUALNY – Pytania i odpowiedzi wyjaśnienia do SIWZ 16.06.2015 – Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu...

Nadzór budowlany (inwestorski) nad realizacją projektów

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na  „Nadzór budowlany (inwestorski) nad realizacją projektów: a) Wykonanie układu drogowego, obiektów budowlanych oraz elementów zagospodarowania terenu, wykonanie układu torowego oraz wykonanie instalacji sanitarnych w Jasinie k. Poznania w ramach projektu pn. „Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania – Etap II b) Wykonanie instalacji elektroenergetycznych, usunięcie kolizji elektroenergetycznych oraz zelektryfikowanie wskazanych odcinków torów oraz wykonanie trakcji w Jasinie k. Poznania w ramach projektu pn. „Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania – Etap II” – Ogłoszenie o zamówieniu – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 28.05.2015  – Załączniki 2015 – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b – Projekt Umowy zał. nr 8 – Projekt budowlany – Projekt wykonawczy – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 09.06.2015 – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 12.06.2015 – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty etap II...