Kontrakt na budowę suwnic RMG podpisany

Kontrakt na budowę suwnic RMG podpisany

Z radością informujemy, że w dniu wczorajszym, tj, 11.12.2019, Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o., reprezentowane przez Pana Rafała Kierzkowskiego, podpisało z firmą Künz GmbH reprezentowaną przez Pana Davida Moosbruggera, kontrakt na budowę trzech kontenerowych suwnic szynowych RMG wraz z szynami jezdnymi oraz kompletnym systemem zasilania. Jest to kontrakt podpisany w ramach realizacji projektu rozbudowy Terminala Intermodalnego...

Zarządzanie projektem Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o.  ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Zarządzanie projektem Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania, współfinansowanym ze środków UE, w ramach POiIŚ 2014-2020   Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206089   Informacja o wybranym wykonawcy Rozstrzygnięte Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena DFI CONSULTANTS IGOR PAWŁOWICZ, ul. Jana Kazimierza 29 lok. 34, 01-248 Warszawa – wpłynęła w dniu 19 września 2019 r. Cena: 399.000,00 PLN netto....

Zaprojektowanie wraz z dostawą i montażem suwnic szynowych RMG

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania Zaprojektowanie wraz z dostawą, montażem, odbiorem i dopuszczeniem do eksploatacji przez właściwe organy / instytucje oraz serwisem gwarancyjnym trzech kontenerowych suwnic szynowych RMG na potrzeby Terminala Intermodalnego CLIP, w ramach realizacji projektu Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania.     W dniu 24.07.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 1 w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20981   W dniu 29.07.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 2 w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20981   W dniu 31.07.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 3 w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20981 Termin składania ofert został wydłużony do dnia 13.09.2019 r.   W dniu 07.08.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 4 w portalu baza konkurencyjności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20981 W konsekwencji zaktualizowano Zapytanie ofertowe, Formularz oferty, Opis przedmiotu zamówienia oraz Wzór umowy. Zmianie uległa m. in. waluta, w której prowadzone jest postępowanie.   W dniu 20.08.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 5 w portalu baza konkurencyjności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20981   W związku z powyższym, Zamawiający publikuje poniżej badania geotechniczne podłoża gruntowego oraz badania betonu dotyczące realizacji płyty terminalowej (części istniejącej). Dokumenty do pobrania   W dniu 02.09.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 6 w portalu baza konkurencyjności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20981   W dniu 10.09.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 7 w portalu baza konkurencyjności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20981   Informacja o wybranym wykonawcy Postępowanie rozstrzygnięte Nazwa i adres, data wpłynięcia najkorzystniejszej oferty oraz jej cena KÜNZ GmbH, Gerbestrasse 15, A-6971 Hard, Austria – oferta wpłynęła w dniu 12 września 2019...
SSE – Specjalna Strefa Ekonomiczna

SSE – Specjalna Strefa Ekonomiczna

CLIP posiada 80ha Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która umożliwia firmom inwestującym w niej zwolnienie z podatków do 2026 roku. Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest uprawniony do korzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia nowych miejsc pracy. Istnieje także możliwość zwolnienia przedsiębiorcy z podatków lokalnych. Warto też zaznaczyć, że jest to jedyna otwarta dla inwestorów Strefa Ekonomiczna w Wielkopolsce. Specjalna Strefa Ekonomiczna: część Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podstrefa Swarzędz jedyna Specjalna Strefa Ekonomiczna w Wielkopolsce powierzchnia 80 ha przy autostradzie A2 oraz na europejskim szlaku kolejowym E30 pełne uzbrojenie w media, między innymi w prąd o mocy 12 MW teren przeznaczony jest pod zabudowę techniczno – produkcyjną z usługami maksymalna wielkość powierzchni zabudowy 80% maksymalna wysokość projektowanych budynków 20 m dodatkowo inwestorzy lokujący swoją działalność na terenie naszej Strefy, mają możliwość otrzymania ulg wynikających z faktu objęcia naszych terenów w Swarzędzu Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Możliwe jest to po uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie działalności w Strefie zachęty oferowane przez Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną do 2026 zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia miejsc pracy Warunki: zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy nakłady inwestycyjne w wysokości min 100.000 € Małe przedsiębiorstwa: zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości 45% poniesionych nakładów inwestycyjnych Średnie przedsiębiorstwa: zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości 35% poniesionych nakładów inwestycyjnych Duże przedsiębiorstwa: zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości 25% poniesionych nakładów inwestycyjnych Szczegółowe informacje dotyczące Specjalnej Strefy Ekonomicznej: Pobierz prezentację...