Przebudowa istniejącego fragmentu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 MOP 5,5 MPa w miejscowości Jasin k. Poznania

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o.  ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Przebudowa istniejącego fragmentu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 MOP 5,5 MPa w miejscowości Jasin k. Poznania.   Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3826   CLIP PB Przebudowa gazociagu DN150 CLIP PW Przebudowa gazociągu DN150_V5 + uzgodnienia Aktualny PROFIL przebudowy gazociągu 2018-03-13 – Pozwolenie na Budowę nr 1176.18 – Przebudowa Gazociągu STWiORB – załącznik do 3.OPZ PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU   Informacja o wybranym wykonawcy: Nierozstrzygnięte – Inne Opis: Postępowanie pozostaje nierozstrzygnięte. Złożono jedną prawidłową ofertę. Zaoferowana cena istotnie przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie tego...
ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Nasze spółki CLIP Logistyka Sp. z o.o. oraz Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. przeszły już na „nowy” System Zarządzania Jakością PN EN ISO 9001:2015 oparty na Zarządzaniu...
Transport Week 2018

Transport Week 2018

Kolejna edycja Transport Week w Gdańsku za nami. Dziękujemy za ciepłe przyjęcie oraz pozytywny feedback, który zebraliśmy podczas trwania konferencji. Do zobaczenia za...

Modernizacja oświetlenia placu parkingowego STS Automotive Sp. z o. o.

STS Automotive Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Modernizacja oświetlenia placu parkingowego STS Automotive Sp. z o. o.   Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094744#info   Zamawiający w dniu 16.03.2018 r. udzielił poniższych odpowiedzi na pytania: Pytania i odpowiedzi z dnia 16.03.2018 r. Załącznik nr 1 do odpowiedzi z dnia 16.03.2018 r.   Informacja o wybranym wykonawcy: Nierozstrzygnięte – Brak...