Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Glosbe sp. z o.o.

Administrator danych Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Państwa danych osobowych jest Glosbe sp. z o.o., z siedzibą w Jasinie, ul. Rabowicka 6, 62-020 Swarzędz. Możliwość kontaktu w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych otrzymają Państwo pod adresem email: rodo@clip-group.com Cel przetwarzania danych Dane osobowe zbierane są w celu wykonania umowy handlowej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie realizacji obowiązków prawnych, wynikających z zawartej umowy, w tym weryfikacja uprawnienia do działania i wykonania przez Państwa obowiązków publicznoprawnych, związanych z zawartą umową. Zakres danych przetwarzanych przez Administratora Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu, w związku z realizacją zawartej umowy. Do realizacji podanego powyżej celu Glosbe sp. z o.o. będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko. Odbiorcy danych Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być pracownicy administratora, podmioty wspomagające Glosbe sp. z o.o. w jej biznesowej działalności, w tym spółki grupy CLIP Group S.A., podmioty świadczące usługi księgowe, kadrowe, finansowe i prawne oraz organy publiczne, na podstawie wymogów ustawowych. Okres przechowywania danych Dane będą przechowywane przez kolejne 5 lat od ostatniego zdarzenia mogącego powodować ewentualne roszczenia. Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia. Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane....
Clip Group wraz z Duisport i PKP Cargo uruchamia regularny pociąg z Polski do  Niemiec przewożący naczepy ciężarowe 3 razy w tygodniu.

Clip Group wraz z Duisport i PKP Cargo uruchamia regularny pociąg z Polski do Niemiec przewożący naczepy ciężarowe 3 razy w tygodniu.

W odpowiedzi na rosnące obostrzenia  administracyjne w stosunku do międzynarodowego transportu samochodowego oraz wzrastające koszty takiego transportu,  w najbliższych dniach  Clip Intermodal, Duisport Agency  wraz z PKP Cargo S.A.  rozpoczną przewozy intermodalne na linii Poznań – Duisburg. Technicznie połączenie będzie gotowe do startu z dniem 01.04.2020, ale zostanie uruchomione w miarę napływania zleceń. Obecnie zaplanowana częstotliwość połączenia to 3 razy w tygodniu, jednak w przypadku dużego zainteresowania jesteśmy  w stanie bardzo szybko zwiększyć ilość  połączeń  do serwisu codziennego. Zaplanowana kompozycja wagonów pozwoli na przewiezienie nie tylko jednostek intermodalnych, ale również naczep tzw. standardowych z wykorzystaniem systemu CargoBeamer. Czas przejazdu koleją pomiędzy Poznaniem a Duisburgiem wynosi tylko 14 godzin. Pojemność każdego pociągu to 36 naczep lub kontenerów 45 stopowych, co pozwoli  na odciążenie dróg o  ponad 10.000 naczep w skali roku i uniknięcie emisji CO2 w ilości około 15.000 t. Dodatkową korzyścią w przewozie intermodalnym  jest możliwość załadunku do 26t towaru na pojedynczą naczepę. Nie bez znaczenia jest również uniezależnienie się od występujących teraz w transporcie drogowym obostrzeń dotyczących...
CLIP Group najlepszym centrum logistycznym w Polsce.

CLIP Group najlepszym centrum logistycznym w Polsce.

Z dumą informujemy, że CLIP Group zajął 6 miejsce w prestiżowym rankingu „TOP 20” European Freight Villages organizowanym przez Deutsche GVZ . Oznacza to, że Clip Group został uznany najlepszym centrum logistycznym w Polsce. W poprzednim rankingu z 2015 roku CLIP Group zajął 15 miejsce, jest to zatem skok o 9 miejsc w górę i ogromny sukces dla naszej firmy. Ranking „TOP 20” European Freight Villages wyłania najlepsze centra logistyczne na terenie Europy. Kryteria oceny obejmują między innymi: położenie, transport i terminal intermodalny, wielkość oraz strukturę usług. Ponadto w analizach uwzględniono nowoczesne zastosowania w dziedzinie technologii bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz digitalizacji...
CLIP Intermodal powiększa flotę własnych wagonów

CLIP Intermodal powiększa flotę własnych wagonów

CLIP Intermodal odebrał pierwsza partię wagonów kieszeniowych typu T3000e (zobacz Kartę wagonu). Do Swarzędza przybyło pierwszych 16  z zamówionych 92 wagonów kieszeniowych. Wagony zostaną włączone do istniejących połączeń intermodalnych na których Clip Intermodal jest operatorem – do Duisburga, Luksemburga, do istniejących połączeniach krajowych, jak również do planowanych nowych połączeń z południową Europą (zobacz połączenia). Dzięki wagonom kieszeniowym możliwy jest przewóz intermodalnych naczep drogowych co pozwoli na znaczące obniżenie ilości samochodów ciężarowych na drogach oraz na ograniczenie emisji CO2. W ten właśnie sposób realizujemy hasło „tiry na tory”. Szacujemy, że w przypadku samego połączenia z Luksemburgiem zredukujemy emisję dwutlenku węgla o około 20.000 ton rocznie. Marcin Żurowski, Dyrektor Terminala Intermodalnego CLIP: Wagony kieszeniowe uzupełnią istniejącą flotę wagonową Clip Intermodal. Obecnie w użytkowaniu posiadamy 180 wagonów podkontenerowych 80’, jak również 60 sztuk wagonów podkontenerowych 90’. Wprowadzenie wagonów kieszeniowych pozwala na pełną optymalizację składów wagonowych na poszczególnych połączeniach i przystosowywanie się do wymagań klientów. W rezultacie otrzymujemy bardzo efektywny ekonomicznie produkt ekologiczny, który jest odpowiedzią na rosnące wymagania rynku przewozów intermodalnych. Muszę tutaj wspomnieć, że projekt zakupu wagonów kieszeniowych jest częścią projektu rozbudowy całego Centrum Logistycznego CLIP w Swarzędzu o bardzo nowoczesna infrastrukturę do przeładunku jednostek intermodalnych.  W ramach tego projektu zostaną zakupione 3 suwnice RMG o rozpiętości ok 100 m, 2 suwnice RTG. Zostanie rozbudowana także infrastruktura kolejowa o kolejne tory do przeładunku pociągów, powstanie też nowa bocznica szlakowa i nowa powierzchnia składowania kontenerów. Po rozbudowie pojemność terminala intermodalnego wzrośnie z obecnych 4.500 TEU do ok 10.000 TEU. Centrum Logistyczne Clip będzie obsługiwało ok. 20 pociągów intermodalnych dziennie. Jestem przekonany, że w najbliższych kilku latach będziemy mogli pochwalić się przeładunkami na...
Pierwszy innowacyjny pociąg intermodalny Polska – Luksemburg

Pierwszy innowacyjny pociąg intermodalny Polska – Luksemburg

Z początkiem lutego bieżącego roku rozpoczął kursowanie innowacyjny pociąg intermodalny pomiędzy Poznaniem (CLIP) a Luksemburgiem (CFL). Innowacyjność rozwiązania polega na tym, że na pociąg mogą zostać załadowane standardowe naczepy, używane w regularnym transporcie samochodowym, co pozwala na prawdziwą realizację hasła „tiry na tory”. Pociąg może przewozić również kontenery oraz naczepy intermodalne. Fraenz Benoy, Dyrektor Zarządzający CFL multimodal: Poszerzenie naszej oferty usług intermodalnych na Europę Środkową da nam szerokie możliwości przewożenia nie tylko naczep intermodalnych, ale również standardowych, które nie są przystosowane do przewozu koleją. Nowe połączenie rocznie może obsłużyć do 15 000 naczep, co oznacza, że ograniczy emisję CO2 o 20.000 ton. Wyraźnie odzwierciedla to nasze starania, aby Klientom zapewnić najwyższej jakości komplementarne i zrównoważone usługi. Agnieszka Hipś, CEO CLIP Group S.A.: W Polsce CLIP Intermodal jest ekspertem w zakresie usług intermodalnych. Będziemy promować to rozwiązanie i zachęcać wszystkich polskich przewoźników drogowych do przejścia na transport intermodalny. Dzięki połączeniom Luksemburga z Hiszpanią mamy możliwość stworzenia jednego z najdłuższych połączeń kolejowych w Europie o najkrótszym czasie tranzytu. Pociąg będzie kursował 4 razy w tygodniu. W niedalekiej przyszłości chcemy zwiększyć jego częstotliwość do 6 razy w tygodniu. Czas tranzytu z CLIP do Bettembourga wyniesie około 23 godziny. Obecnie pociąg kursuje 4 razy w tygodniu, a w najbliższym czasie będzie kursował codziennie. Połączenie z Luxemburgiem pozwoli na obsługiwanie transportem intermodalnym klientów we Francji (Lyon i Paryż) – pociąg 1 raz dziennie oraz klientów w Hiszpanii (Barcelona i Le Boulou) – pociąg 3 razy dziennie. (kliknij aby zobaczyć Rozkład Jazdy)              ...