Transport drogowy w obliczu zagrożeń i nowych szans biznesowych

Zapraszamy do udziału w webinarze na temat szans biznesowych transportu.
Będziemy w nim prezentować szanse płynące z rozwoju transportu intermodalnego na przykładzie CLIP Group S.A.
Aby wziąć udział w webinarze należy kliknąć poniższy link: