Już za tydzień MULTIMODAL EUROPE 2016!!!

baner MULTIMODAL 20163

Eurologistcs i CLIP zaprasza na Międzynarodową konferencje i debatę poświęconą wyzwaniom stojącym przed transportem multimodalnym.
W programie konferencji min.

– Rynek cargo lotniczego w Europie Centralnej. Perspektywy i nadzieje. Czy warto uwzględniać cargo lotnicze w planach rozwoju firm spedycyjnych?

– Short sea shipping – skuteczne rozwiązanie w czasach kryzysów geopolitycznych.

– Projekt: Intermodal; praktyczne przykłady wykorzystania naczep intermodalnych i kontenerów – jak wykorzystać różne środki transportu do planowania kompleksowej dystrybucji, wparcie intermodalu w walce z peakami handlowymi oraz niekorzystnym
bilansem handlowym.

– Transport intermodalny w Polsce: trudności oraz szanse na ich pokonanie.

– Czy efektywność przewozów w przyszłości będzie zależeć od otwartości sieci transportowej i stosowania modułowych kontenerów?

DEBATA MULTIMODALNA

Temat: Ważenie kontenerów

  • Dylematy związane z odpowiedzialnością załadowcy w zakresie obowiązku sprawdzenia
    i zadeklarowania wagi kontenera w sytuacji gdy nadawca nie ma bezpośredniej kontroli nad załadunkiem kontenera
    • Czy zakaz przyjmowania kontenerów do załadunku bez informacji o wadze może spowodować zatory w załadunkach?
    • Kto będzie dysponentem certyfikowanych i skalibrowanych urządzeń pomiarowych?
    • Jak poradzić sobie z różną wagą pustych kontenerów?

http://eurologistics.pl/konferencje-euro/multimodal-europe-2016/

Do zobaczenia