Dostawa nowych naczep intermodalnych

CLIP Intermodal Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Dostawa 50 sztuk nowych naczep intermodalnych typu Izoterma oraz 50 sztuk nowych naczep intermodalnych typu Plandeka  Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1208785   W dniu 14.10.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 1 w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1208785   W dniu 21.10.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 2 w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1208785   Informacja o wyniku postępowania: Postępowanie nierozstrzygnięte – ceny zaproponowane w złożonych ofertach przekroczyły kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację...

Zarządzanie projektem Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o.  ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Zarządzanie projektem Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania, współfinansowanym ze środków UE, w ramach POiIŚ 2014-2020   Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206089   Informacja o wybranym wykonawcy Rozstrzygnięte Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena DFI CONSULTANTS IGOR PAWŁOWICZ, ul. Jana Kazimierza 29 lok. 34, 01-248 Warszawa – wpłynęła w dniu 19 września 2019 r. Cena: 399.000,00 PLN netto....
Konferencja BaltExpo 2019

Konferencja BaltExpo 2019

„Transport intermodalny optymalną metodą organizacji przewozów obsługujących międzynarodową wymianę handlową”. Pod takim hasłem odbyła się w dniu dzisiejszym konferencja na Targach BaltExpo 2019 w Gdańsku. W dyskusji udział wzięła Pani Prezes Dorota Raben wskazując istotę transportu intermodalnego.    ...