Dostawa nowych naczep intermodalnych

CLIP Intermodal Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Dostawa 50 sztuk nowych naczep intermodalnych typu Izoterma – Doubledeck oraz 50 sztuk nowych naczep intermodalnych typu Plandeka – Mega   Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197818   W dniu 31.07.2019 r. Zamawiający opublikował wyjaśnienia (sprostowanie) do Opisu Przedmiotu Zamówienia w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197818   W dniu 08.08.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 1 w portalu Baza konkurencyjności. Doprecyzowano również kwestię warunku udziału dot. polisy OC, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. W konsekwencji zaktualizowano Zapytanie Ofertowe oraz Opis Przedmiotu Zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197818   Informacja o wybranym wykonawcy: Nierozstrzygnięte – Brak ofert...
Podziękowania dla CLIP Group

Podziękowania dla CLIP Group

Lubimy pomagać i pomagamy, a szczególnie dzieciom. Wczoraj, w redakcji „Głosu Wielkopolskiego”, na ręce Pani Prezes Doroty Raben złożone zostały podziękowania za wsparcie akcji Fundacji Pomocy Dzieciom „Tak po prostu” oraz „Głosu Wielkopolskiego”.     Jesteśmy dumni, że przyczyniliśmy do zorganizowania wyjazdu na obóz sportowy dla 18 dzieci z wielkopolskich domów dziecka.  ...

Zaprojektowanie wraz z dostawą i montażem suwnic szynowych RMG

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania Zaprojektowanie wraz z dostawą, montażem, odbiorem i dopuszczeniem do eksploatacji przez właściwe organy / instytucje oraz serwisem gwarancyjnym trzech kontenerowych suwnic szynowych RMG na potrzeby Terminala Intermodalnego CLIP, w ramach realizacji projektu Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania.     W dniu 24.07.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 1 w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20981   W dniu 29.07.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 2 w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20981   W dniu 31.07.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 3 w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20981 Termin składania ofert został wydłużony do dnia 13.09.2019 r.   W dniu 07.08.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 4 w portalu baza konkurencyjności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20981 W konsekwencji zaktualizowano Zapytanie ofertowe, Formularz oferty, Opis przedmiotu zamówienia oraz Wzór umowy. Zmianie uległa m. in. waluta, w której prowadzone jest postępowanie.   W dniu 20.08.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 5 w portalu baza konkurencyjności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20981   W związku z powyższym, Zamawiający publikuje poniżej badania geotechniczne podłoża gruntowego oraz badania betonu dotyczące realizacji płyty terminalowej (części istniejącej). Dokumenty do pobrania   W dniu 02.09.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 6 w portalu baza konkurencyjności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20981   W dniu 10.09.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 7 w portalu baza konkurencyjności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20981   Informacja o wybranym wykonawcy Postępowanie rozstrzygnięte Nazwa i adres, data wpłynięcia najkorzystniejszej oferty oraz jej cena KÜNZ GmbH, Gerbestrasse 15, A-6971 Hard, Austria – oferta wpłynęła w dniu 12 września 2019...
CLIP Group w Polsko-Luksemburskiej Izbie Gospodarczej

CLIP Group w Polsko-Luksemburskiej Izbie Gospodarczej

Mamy kolejny powód do dumy. Tym razem chcielibyśmy pochwalić się przynależnością do Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej. Główne cele Izby to wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburg, ochrona i popieranie polskich interesów gospodarczych w Luksemburgu i luksemburskich interesów gospodarczych w Polsce, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych i gospodarczych Polski i Luksemburga. Więcej informacji o PLIG:...
Współpraca z Xiamen

Współpraca z Xiamen

W dniu 03.07.2019 w Warszawie, w Polsko-Fukieńskiej Izbie Gospodarczej,  odbyło się spotkanie przedstawicieli CLIP Group z panem Huang Qiang wiceburmistrzem Xiamen w Chinach oraz naszym partnerem Xiamen International Railway Service. Głównym celem spotkania było omówienie możliwości nawiązania szerszej współpracy dot. transportu kolejowego z rejonem Xiamen. Jesteśmy przekonani, że ustalenia stron doprowadzą do rozwoju naszej kooperacji z...