Budowa torów zdawczo-odbiorczych na terenie terminalu intermodalnego CLIP

Budowa torów zdawczo-odbiorczych na terenie terminalu intermodalnego CLIP   Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o.  ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Budowa torów zdawczo-odbiorczych na terenie terminalu intermodalnego CLIP. Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14521 Poniżej Zamawiający umieszcza załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia tj. dokumentację projektową wraz ze STWiORB dla poszczególnych branż oraz decyzje administracyjne. 01. Układ torowy 03. Sieć trakcyjna 04. Elektroenergetyka 06. Telekomunikacja 07. Droga pożarowa 08. Inst. wod-kan, odwodnienie Decyzje administracyjne W dniu 15.02.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14521 W dniu 18.02.2019 r. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 04.03.2019 r. oraz opublikował pytania i odpowiedzi cz. 2 wraz ze zmianą zapytania ofertowego w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14521   Informacja o wybranym wykonawcy Rozstrzygnięte   Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena Konsorcjum firm: COLAS RAIL Polska SP. z o. o. ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk oraz CLOAS RAIL S.A.S. 38-44 rue Jean Mermoz, 78600 Maisons-Laffitte Francja – wpłynęła w dniu 4 marca 2019 r., cena: 20 772 000,00 PLN...