Dostawa, montaż, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem – UNIEWAŻNIONY

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę, montaż, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania” ZMIANA TERMINU SKŁADNIA OFERT NA 22 CZERWCA 2015 R., GODZ. 11.00! – Ogłoszenie o zamówieniu 28.05.2015 – Załączniki – Projekt Umowy zał. nr 8 – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1a – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  – Pytania i odpowiedzi do SIWZ 08.06.2015   – Pytania i odpowiedzi do SIWZ 12.06.2015   – Rysunki do przetargu IT  – Pytania i odpowiedzi do SIWZ 16.06.2015   – Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu IT 26.06.15  ...

Opracowanie i dostawa systemu monitoringu obiektu terminalowego

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie i dostawa systemu monitoringu obiektu terminalowego do zarządzania terminalem kontenerowym w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania” ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 22 CZERWCA 2015 R., GODZ. 10:00 – Ogłoszenie o zamówieniu 28.05.2015 – Załączniki  – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 28.05.2015 – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1a  – Projekt Umowy zał. nr 8  – Pytania i odpowiedzi wyjaśnienia do SIWZ 10.06.2015 – Pytania i odpowiedzi wyjaśnienia do SIWZ 15.06.2015 – NIEAKTUALNY – Pytania i odpowiedzi wyjaśnienia do SIWZ 15.06.2015-AKTUALNY – Pytania i odpowiedzi wyjaśnienia do SIWZ 16.06.2015 – Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu...

Nadzór budowlany (inwestorski) nad realizacją projektów

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na  „Nadzór budowlany (inwestorski) nad realizacją projektów: a) Wykonanie układu drogowego, obiektów budowlanych oraz elementów zagospodarowania terenu, wykonanie układu torowego oraz wykonanie instalacji sanitarnych w Jasinie k. Poznania w ramach projektu pn. „Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania – Etap II b) Wykonanie instalacji elektroenergetycznych, usunięcie kolizji elektroenergetycznych oraz zelektryfikowanie wskazanych odcinków torów oraz wykonanie trakcji w Jasinie k. Poznania w ramach projektu pn. „Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania – Etap II” – Ogłoszenie o zamówieniu – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 28.05.2015  – Załączniki 2015 – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b – Projekt Umowy zał. nr 8 – Projekt budowlany – Projekt wykonawczy – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 09.06.2015 – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 12.06.2015 – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty etap II...

Przetarg – Wykonanie układu drogowego, torowego i instalacji sanitarnych – UNIEWAŻNIONY

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie układu drogowego, obiektów budowlanych oraz elementów zagospodarowania terenu, wykonanie układu torowego oraz wykonanie instalacji sanitarnych w ramach projektu pn. „Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania – Etap II” UWAGA! Zmiana terminu otwarcia ofert na 15 czerwca 2015 r., o godz. 12.15! Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. 12 czerwca 2015 r. do godz. 10.00. – Ogłoszenie o zamówieniu 20.05.2015 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 20.05.2015 – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – NIEAKTUALNA – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b – Załączniki – Projekt Umowy zał. nr 8 – Dokumentacja techniczna – Projekt budowlany – Projekt wykonawczy – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 28 maja 2015 – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 28 maja 2015 – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – AKTUALNA – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 2 czerwca 2015 – Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania...

Przetarg – Wykonanie instalacji elektroenergetycznych, usunięcie kolizji elektroenergetycznych oraz zelektryfikowanie wskazanych odcinków torów – UNIEWAŻNIONY

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie instalacji elektroenergetycznych, usunięcie kolizji elektroenergetycznych oraz zelektryfikowanie wskazanych odcinków torów oraz wykonanie trakcji w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania – Etap II” UWAGA! Zmiana terminu otwarcia ofert na 15 czerwca 2015 r., o godz. 12.00! Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. 12 czerwca 2015 r. do godz. 11.00. – Ogłoszenie o zamówieniu 20.05.2015 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 20.05.2015 – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – NIEAKTUALNA  – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b – NIEAKTUALNY  – Załączniki – Projekt Umowy zał. nr 8 – Dokumentacja techniczna – Projekt budowlany – Projekt wykonawczy – Kalkulacja cenowa – AKTUALNA 01.06.2015  – Opis przedmiotu zamówienia – AKTUALNY 01.06.2015  – Pytania i odpowiedzi do SIWZ 02.06.2015  – Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert  – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania...