SSE – Specjalna Strefa Ekonomiczna

SSE – Specjalna Strefa Ekonomiczna

CLIP posiada 80ha Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która umożliwia firmom inwestującym w niej zwolnienie z podatków do 2026 roku. Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest uprawniony do korzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia nowych miejsc pracy. Istnieje także możliwość zwolnienia przedsiębiorcy z podatków lokalnych. Warto też zaznaczyć, że jest to jedyna otwarta dla inwestorów Strefa Ekonomiczna w Wielkopolsce. Specjalna Strefa Ekonomiczna: część Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podstrefa Swarzędz jedyna Specjalna Strefa Ekonomiczna w Wielkopolsce powierzchnia 80 ha przy autostradzie A2 oraz na europejskim szlaku kolejowym E30 pełne uzbrojenie w media, między innymi w prąd o mocy 12 MW teren przeznaczony jest pod zabudowę techniczno – produkcyjną z usługami maksymalna wielkość powierzchni zabudowy 80% maksymalna wysokość projektowanych budynków 20 m dodatkowo inwestorzy lokujący swoją działalność na terenie naszej Strefy, mają możliwość otrzymania ulg wynikających z faktu objęcia naszych terenów w Swarzędzu Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Możliwe jest to po uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie działalności w Strefie zachęty oferowane przez Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną do 2026 zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia miejsc pracy Warunki: zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy nakłady inwestycyjne w wysokości min 100.000 € Małe przedsiębiorstwa: zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości 45% poniesionych nakładów inwestycyjnych Średnie przedsiębiorstwa: zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości 35% poniesionych nakładów inwestycyjnych Duże przedsiębiorstwa: zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości 25% poniesionych nakładów inwestycyjnych Szczegółowe informacje dotyczące Specjalnej Strefy Ekonomicznej: Pobierz prezentację...

Przetarg – Wykonanie instalacji elektrycznych

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie instalacji elektrycznych w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania” UWAGA – zmiana terminu składania ofert! – Ogłoszenie o zamówieniu 19.02.2015 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 19.02.2015 – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b – Załączniki – Projekt Umowy zał. nr 8 – Dokumentacja techniczna – Projekt budowlany – Projekt wykonwaczy – 2014-03-07 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę nr 19-Z-14 – 2014-03-25 Decyzja Starosty Poznańskiego o pozwoleniu na budowę nr – 1185-14 – 2014-02-27 Zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – 2014-02-24 Zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – Opinia geotechniczna – Dokumentacja badan podloza gruntowego – Elektroenergetyka plan sytuacyjny – Kanalizacja telekomunikacyjna plan syt. ark. 5 – Kanalizacja telekomunikacyjna plan syt. ark. 6 – Rysunki zamienne – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 03.03.15. – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

Przetarg – wykonanie instalacji elektrycznej – UNIEWAŻNIONY

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie instalacji elektrycznych w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania” – UNIEWAŻNIONY – Ogłoszenie o zamówieniu 04.02.2015 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 04.02.2015 – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a NIEAKTUALNE – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b – Załączniki – Projekt Umowy zał. nr 8 – Dokumentacja techniczna – Elektroenergetyka plan sytuacyjny – Kanalizacja telekomunikacyjna plan syt. ark. 5 – Kanalizacja telekomunikacyjna plan syt. ark. 6 – Projekt budowlany – Projekt wykonwaczy – 2014-03-07 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę nr 19-Z-14 – 2014-03-25 Decyzja Starosty Poznańskiego o pozwoleniu na budowę nr – 1185-14 – 2014-02-27 Zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – 2014-02-24 Zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – Opinia geotechniczna – Dokumentacja badan podloza gruntowego – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 13.02.15 – Kalkulacja cenowa – zał. nr 1a AKTUALNA – Rysunki zamienne – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania...