Zapytanie Ofertowe – Opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy intermodalnego terminala kontenerowego

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe (rozeznanie rynku) na: „Opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy intermodalnego terminala kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania” – Zaproszenie do składania ofert 21.11.2014 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 21.11.2014 – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1a – Załączniki – Projekt Umowy zał. nr 8 NIEAKTUALNE !!! – Projekt budowlany – Projekt wykonwaczy – 2014-03-07 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę nr 19-Z-14 – 2014-03-25 Decyzja Starosty Poznańskiego o pozwoleniu na budowę nr – 1185-14 – 2014-02-27 Zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – 2014-02-24 Zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – Opinia geotechniczna – Dokumentacja badan podloza gruntowego – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 27.11.14 – Umowa zał. nr 8 AKTUALNA – Decyzja o warunkach zabudowy nr 72-2012 – Decyzje środowiskowe   – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.12.2014...

Zapytanie Ofertowe – Wykonanie instalacji elektrycznych – Unieważniony

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe (rozeznanie rynku) na: „Wykonanie instalacji elektrycznych w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania” – UNIEWAŻNIONE – Zaproszenie do składania ofert 20.11.2014 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 20.11.2014 – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b – Załączniki – Projekt Umowy zał. nr 8 – Dokumentacja techniczna – Projekt budowlany – Projekt wykonwaczy – 2014-03-07 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę nr 19-Z-14 – 2014-03-25 Decyzja Starosty Poznańskiego o pozwoleniu na budowę nr – 1185-14 – 2014-02-27 Zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – 2014-02-24 Zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – Opinia geotechniczna – Dokumentacja badan podloza gruntowego – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania...

Przetarg – wykonanie układu torowego

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego Wykonanie układu torowego w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania – Ogłoszenie o zamówieniu 04.11.2014 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 04.11.2014 – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b – Załączniki – Projekt Umowy zał. nr 8 – Dokumentacja techniczna – Harmonogram Realizacji Inwestycji – Projekt budowlany – Projekt wykonwaczy – 2014-03-07 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę nr 19-Z-14 – 2014-03-25 Decyzja Starosty Poznańskiego o pozwoleniu na budowę nr – 1185-14 – 2014-02-27 Zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – 2014-02-24 Zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – Opinia geotechniczna – Dokumentacja badan podloza gruntowego – STWiORB – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 13.11.2014 – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty...