Przetarg – wykonanie instalacji elektrycznych – Unieważniony

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU ROZBUDOWY INTERMODALNEGO TERMINALA KONTENEROWEGO W MIEJSCOWOŚCI JASIN K. POZNANIA – Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania 20.10.14 – Ogłoszenie o zamówieniu – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 25.07.2014 – Opis przedmiotu Zamówienia – Załączniki do SIWZ – Projekt umowy – załącznik nr 8 do SIWZ – Dokumentacja techniczna – Kalkulacja cenowa – załącznik nr 1 a do SIWZ – Projekt budowlany – Projekt wykonwaczy – 2014-03-07 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę nr 19-Z-14 – 2014-03-25 Decyzja Starosty Poznańskiego o pozwoleniu na budowę nr – 1185-14 – 2014-02-27 Zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – 2014-02-24 Zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – Harmonogram Realizacj Inwestycji. – Opinia geotechniczna – Dokumentacja badan podloza...

Przetarg – Budowa torów – Unieważniony

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie układu torowego w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania”. – Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania 20.10.14 – 2014-07-04 Ogłoszenie o zamówieniu – 2014-07-04 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia – Załączniki do SIWZ – Projekt umowy – załącznik nr 8 do SIWZ – Dokumentacja techniczna – Kalkulacja cenowa załącznik nr 1a do SIWZ – NIEAKTUALNY – Projekt budowlany – Projekt wykonwaczy – 2014-03-07 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę nr 19-Z-14 – 2014-03-25 Decyzja Starosty Poznańskiego o pozwoleniu na budowę nr – 1185-14 – 2014-02-27 Zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – 2014-02-24 Zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – Harmonogram Realizacj Inwestycji. – Opinia geotechniczna – Dokumentacja badan podloza gruntowego – Kalkulacja cenowa załącznik nr 1a do SIWZ AKTUALNY po zmianach 14.07.14. – Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 14.07.14 – Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 15.07.14 – Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 16.07.14. – Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ...

Zapytanie ofertowe – Wykonanie instalacji sanitarnych

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe (rozeznanie rynku) na: „Wykonanie instalacji sanitarnych w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania Uwaga! Zmiana terminu składania ofert! – Zaproszenie do składania ofert 07.10.2014 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 07.10.2014 – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – NIEAKTUALNA – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b – Załączniki – Projekt Umowy zał. nr 8 – Dokumentacja techniczna – Plan sytuacyjny (pdf) – Plan sytuacyjny (dwg) – Zestawienie studni dla zlewni nr 1 – Zestawienie studni dla zlewni nr 2 – Projekt budowlany – Projekt wykonwaczy – 2014-03-07 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę nr 19-Z-14 – 2014-03-25 Decyzja Starosty Poznańskiego o pozwoleniu na budowę nr – 1185-14 – 2014-02-27 Zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – 2014-02-24 Zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – Harmonogram Realizacj Inwestycji. – Opinia geotechniczna – Dokumentacja badan podloza gruntowego – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 14.10.14 – Kalkulacja cenowa załącznik nr 1a – NIEAKTUALNA 14.10.14 – Rysunek systemowej wanny stalowej – Aktualny Projekt wykonawczy Sieci i przyłącza sanitarne – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 20.10.14 – Kalkulacja cenowa załącznik nr 1a – AKTUALNA 20.10.14 – Rysunek 2.1. Profile – Rysunek 2.2. Profile – Rysunek 2.3. Profile – Zlewnia 1 – Zlewnia 2 – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty...