Zapytanie ofertowe – Wykonanie układu drogowego, obiektów budowlanych oraz elementów zagospodarowania terenu

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe (rozeznanie rynku) na: „Wykonanie układu drogowego, obiektów budowlanych oraz elementów zagospodarowania terenu w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania”. – Zaproszenie do składania ofert – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 09.09.2014 – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a NIEAKTUALNA – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b – Załączniki – Projekt Umowy zał. nr 8 – Projekt budowlany – Projekt wykonwaczy – 2014-03-07 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę nr 19-Z-14 – 2014-03-25 Decyzja Starosty Poznańskiego o pozwoleniu na budowę nr – 1185-14 – 2014-02-27 Zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – 2014-02-24 Zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – Harmonogram Realizacj Inwestycji. – Opinia geotechniczna – Dokumentacja badan podloza gruntowego – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 19.09.14 – Kalkulacja cenowa załącznik nr 1a – AKTUALNA 19.09.14 – Rzut parteru – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

Zapytanie ofertowe –Wykonanie instalacji sanitarnych – Unieważnione

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe (rozeznanie rynku) na: „Wykonanie instalacji sanitarnych w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania”. – Zaproszenie do składania ofert – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 09.09.2014 – Kalkulacja cenowa zał. nr 1a NIEAKTUALNA – Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b – Załączniki – Projekt Umowy zał. nr 8 – Dokumentacja techniczna – Projekt budowlany – Projekt wykonwaczy – 2014-03-07 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę nr 19-Z-14 – 2014-03-25 Decyzja Starosty Poznańskiego o pozwoleniu na budowę nr – 1185-14 – 2014-02-27 Zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – 2014-02-24 Zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – Harmonogram Realizacj Inwestycji. – Opinia geotechniczna – Dokumentacja badan podloza gruntowego – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 19.09.14 – Kalkulacja cenowa załącznik nr 1a – AKTUALNA 19.09.14 – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania...