Przetarg – wykonanie instalacji sanitarnych – Unieważniony

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza: Przetarg – wykonanie instalacji sanitarnych – UNIWAŻNIONY Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu 18.08.14 – Ogłoszenie o zamówieniu – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 29.07.2014 – Opis przedmiotu Zamówienia – Załączniki do SIWZ – Projekt umowy – załącznik nr 8 do SIWZ – Dokumentacja Techniczna – Kalkulacja cenowa NIEAKTUALNA – Projekt budowlany – Projekt wykonwaczy – 2014-03-07 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę nr 19-Z-14 – 2014-03-25 Decyzja Starosty Poznańskiego o pozwoleniu na budowę nr – 1185-14 – 2014-02-27 Zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – 2014-02-24 Zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – Harmonogram Realizacj Inwestycji. – Opinia geotechniczna – Dokumentacja badan podloza gruntowego – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 05.08.14 – Przykładowy rysunek systemowej wanny stalowej. – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 07.08.14 – Kalkulacja cenowa załącznik nr 1a – AKTUALNA 07.08.14 – Pytania i odpowiedzi wyjasnienia do SIWZ 08 08...

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku – budowa drogi – Unieważniony

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe (rozeznanie rynku) – UNIEWAŻNIONY na: „Wykonanie układu drogowego, obiektów budowlanych oraz elementów zagospodarowania terenu w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania”. – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 18.08.14 – Zaproszenie do składania ofert – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 31.07.2014 – Opis przedmiotu Zamówienia – Kalkulacja cenowa NIEAKTUALNA – Załączniki do SIWZ – Projekt umowy – załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt budowlany – Projekt wykonwaczy – 2014-03-07 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę nr 19-Z-14 – 2014-03-25 Decyzja Starosty Poznańskiego o pozwoleniu na budowę nr – 1185-14 – 2014-02-27 Zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – 2014-02-24 Zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – Harmonogram Realizacj Inwestycji. – Opinia geotechniczna – Dokumentacja badan podloza gruntowego – Pytania i odpowiedzi wyjasnienia do SIWZ 08_08_14 – Kalkulacja cenowa – zalacznik nr 1a – AKTUALNA 08_08_14 – Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ...