Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku – opracowanie projektu UNIEWAŻNIONE

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza: Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku na OPRACOWANIE PEŁNOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO PROJEKTU ROZBUDOWY INTERMODALNEGO TERMINALA KONTENEROWEGO W MIEJSCOWOŚCI JASIN K. POZNANIA – Zaproszenie do składania ofert – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 28.07.2014 – Opis przedmiotu Zamówienia – Załączniki do SIWZ – Projekt umowy – załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt budowlany – Projekt wykonwaczy – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania...

Przetarg – wykonanie instalacji sanitarnych – Unieważniony

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: WYKONANIE INSTALACJI SANITARNYCH W RAMACH PROJEKTU ROZBUDOWY INTERMODALNEGO TERMINALA KONTENEROWEGO W MIEJSCOWOŚCI JASIN K. POZNANIA – 2014-07-08 Ogłoszenie o zamówieniu – 2014-07-08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia – Załączniki do SIWZ – Projekt umowy – załącznik nr 8 do SIWZ – Dokumentacja techniczna – Kalkulacja cenowa – załącznik nr 1 a do SIWZ – Projekt budowlany – Projekt wykonwaczy – 2014-03-07 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę nr 19-Z-14 – 2014-03-25 Decyzja Starosty Poznańskiego o pozwoleniu na budowę nr – 1185-14 – 2014-02-27 Zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – 2014-02-24 Zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – Harmonogram Realizacj Inwestycji. – Opinia geotechniczna – Dokumentacja badan podloza gruntowego – Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 11.07.2014. – Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 16.07.2014 – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego...

Przetarg – wykonanie instalacji elektrycznych – Unieważniony

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU ROZBUDOWY INTERMODALNEGO TERMINALA KONTENEROWEGO W MIEJSCOWOŚCI JASIN K. POZNANIA – 2014-07-07 Ogłoszenie o zamówieniu – 2014-07-04 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia – Załączniki do SIWZ – Projekt umowy – załącznik nr 8 do SIWZ – Dokumentacja techniczna – Kalkulacja cenowa – załącznik nr 1 a do SIWZ – Projekt budowlany – Projekt wykonwaczy – 2014-03-07 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę nr 19-Z-14 – 2014-03-25 Decyzja Starosty Poznańskiego o pozwoleniu na budowę nr – 1185-14 – 2014-02-27 Zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – 2014-02-24 Zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – Harmonogram Realizacj Inwestycji. – Opinia geotechniczna – Dokumentacja badan podloza gruntowego – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego...

Przetarg – Opracowanie projektu – Unieważniony

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: OPRACOWANIE PEŁNOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO PROJEKTU ROZBUDOWY INTERMODALNEGO TERMINALA KONTENEROWEGO W MIEJSCOWOŚCI JASIN K. POZNANIA – 2014-07-04 Ogłoszenie o zamówieniu – 2014-07-04 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia – Załączniki do SIWZ – Projekt umowy – załącznik nr 8 do SIWZ – Plan sytuacyjny – Pytania, odpowiedzi i wyjasnienia do SIWZ 16.07.14 – 2014-07-21 Ogłoszenie o unieważnieniu...

Przetarg – Budowa Drogi – Unieważniony

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych pn.: „Wykonanie układu drogowego, obiektów budowlanych oraz elementów zagospodarowania terenu w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania”. – Ogłoszenie 02.07.2014 UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – 02.07.2014 r. – Opinia geotechniczna – Dokumentacja badan podloza gruntowego – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 11.06.2014 – Opis przedmiotu zamówienia – Załączniki do SIWZ – Projekt umowy – załącznik nr 8 – Kalkulacja cenowa – Ogłoszenie o zamówieniu – Projekt budowlany – Projekt wykonwaczy – 2014-03-07 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę nr 19-Z-14 – 2014-03-25 Decyzja Starosty Poznańskiego o pozwoleniu na budowę nr – 1185-14 – 2014-02-27 Zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – 2014-02-24 Zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – Harmonogram Realizacj Inwestycji. Pytania i odpowiedzi do...