Przedłużony termin na składanie ofert w przetargu „Wykonanie bocznicy kolejowej – toru numer 602 zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę”

Zamawiający informuje, iż został przedłużony termin na składanie ofert w przetargu nieograniczonym z aukcją pn. „Wykonanie bocznicy kolejowej – toru numer 602 zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę” do 09 kwietnia 2013 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 kwietnia 2013 r. o godz....