Oferta Clip!

Clip Logistics świadczy usługi transportu drogowego towarów na terenie kraju oraz UE oraz przywozy i odwozy kontenerów i naczep z terminala kontenerowego.

Zasady BHP na terenie Clip Logistics

Z dniem 29 października 2012 roku, wprowadzony zostanie obowiązkowy nakaz przestrzegania przepisów BHP przez wszystkie osoby przebywające na terenie Clip Logistics, osoby zewnętrzne (kierowcy, pracownicy) przebywający na terenie Clip Logistics obowiązkowo muszą posiadać :  Kask ochronny  Kamizelka odblaskowa  Buty z noskiem  Kliny pod koła Ochrona na wjeździe nie będzie wpuszczać na teren Clip Logistics w/w osób bez odpowiedniego...