Połączenie kolejowe Poznań – Rotterdam – ceremonia inauguracji

Dnia 21 maja 2012 roku na terenie naszej firmy odbyła się uroczysta inauguracja nowego przedsięwzięcia ERS Railways, PKP Cargo oraz Centrum Logistyczno – Inwestycyjnego Poznań – CLIP. Bocznica kolejowa oraz terminal kontenerowy znajdujące się na terenie naszej firmy umożliwiły otworzenie nowego, cyklicznego połączenia kolejowego pomiędzy Rotterdamem a Swarzędzem. Pociąg kursuje trzy razy w tygodniu według stałego rozkładu jazdy (z Rotterdamu wyjeżdżamy w poniedziałki, środy i piątki). Trasa Rottterdam – Poznań pokonywana jest w ciągu 22-24 godzin, co gwarantuje nam możliwość regularnych dostaw do Holandii jak i bezpiecznego i szybkiego importu towarów. Obsługujemy kontenery 20 ft, 40 ft, 45 HC, kontenery typu „tank” oraz naczepy intermodalne. Obecnie pojemność terminala CLIP wynosi 800...